Polskie nazwy miejscowości w Rumunii

Polskie nazwy miejscowości w Rumunii – nazwy miejscowości w Rumunii, które zgodnie z rumuńskim ustawodawstwem otrzymały odpowiedniki w języku polskim.

Miejscowości, w których mniejszości stanowią co najmniej 20% populacji, mają obok nazwy rumuńskiej również ustaloną urzędowo nazwę w języku mniejszości. Na terenie Bukowiny znajdują się skupiska Polaków, a 8 miejscowości zamieszkanych przez mniejszość polską spełnia warunek do posiadania nazwy w języku polskim.

Lista miejscowościEdytuj

Nazwa rumuńska Nazwa polska Położenie (gmina)
Bulai Bulaj Moara
Cacica Kaczyka Cacica
Maidan Majdan Cacica
Pleşa Plesza Mănăstirea Humorului
Poiana Micului Pojana Mikuli Mănăstirea Humorului
Runcu Runk Cacica
Soloneţu Nou Nowy Soloniec Cacica
Vicşani Wikszany Muşeniţa

W dwóch z tych miejscowości, Majdanie i Runku, poza mniejszością polską, ponad 20% mieszkańców stanowi również mniejszość ukraińska, dlatego te dwie miejscowości mają po trzy nazwy. Ukraińcy są w tych miejscowościach liczniejsi od Polaków, dlatego nazwy ukraińskie, Майдан i Рунк, są nazwami drugimi w kolejności (np. na znakach drogowych), a nazwy polskie trzecimi.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • O nas (pol.). Związek Polaków w Rumunii, Dom Polski, 2009-04-02. [dostęp 2012-09-21].
  • Helena Krasowska, Górale polscy na Bukowinie Karpackiej. Studium socjolingwistyczne i leksykalne, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa, ss. 331.
  • Helena Krasowska, Zbigniew Greń, Słownik górali polskich na Bukowinie, wyd. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2008, ss. 255.
  • HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. Monitorul Oficial al Românei, Anul XIII, Nr. 781, 7 decembrie 2001.

Linki zewnętrzneEdytuj