Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” – państwowa jednostka budżetowa podlegająca Ministrowi Zdrowia, z siedzibą w Warszawie. Główne zadania Centrum definiuje art. 38 ust. 3 Ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dnia 1 lipca 2005 r. znowelizowanej w 2009 r.[1] i dwukrotnie w 2017 r[2]. Poltransplant działa na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z dn. 2 lipca 2010 r. (Dz. Urz. Ministra Zdrowia z 21 lipca 2010 Nr 9 poz. 58)[3] zmienionego 19 stycznia 2016 r.[4], a następnie 3 lipca 2017 r.[5]. Ustawa oraz zarządzenie określają szczegółowe zadania oraz cele działalności Poltransplantu.

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
ilustracja
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
Adres Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
Data założenia 21 czerwca 1996
Forma prawna państwowa jednostka budżetowa
Dyrektor dr hab. n. med. Artur Kamiński
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
Ziemia52°13′37,02″N 21°00′00,83″E/52,226950 21,000230
Strona internetowa

OrganizacjaEdytuj

Działalnością Poltransplantu kieruje dyrektor, który reprezentuje Poltransplant na zewnątrz. Dyrektor powoływany i odwoływany jest przez Ministra Zdrowia po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Transplantacyjnej. Obecnie dyrektorem Poltransplantu jest dr hab. n. med. Artur Kamiński. Poprzednimi dyrektorami Poltransplantu byli: prof. dr hab. n. med. Janusz Edmund Wałaszewski, od powstania Poltransplantu w 1996 roku do 1 kwietnia 2011 r. oraz prof. dr hab. n. med. Roman Danielewicz od 1 kwietnia 2011 r. do 12 grudnia 2016 r.

W skład Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji wchodzą następujące komórki organizacyjne[5]:

 1. Zespół do Spraw Edukacji i Promocji Transplantologii;
 2. Zespół do Spraw Koordynacji Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów i Krajowego Rejestru Przeszczepień;
 3. Zespół Prowadzący Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej;
 4. Zespół Prowadzący Centralny Rejestr Sprzeciwów na Pobranie Komórek, Tkanek i Narządów ze Zwłok Ludzkich;
 5. Zespół Prowadzący Krajową Listę Osób Oczekujących na Przeszczepienie oraz Centralny Rejestr Żywych Dawców Narządów.
 6. Zespół do Spraw Współpracy Międzynarodowej;
 7. Samodzielne Stanowisko Pracy Osoby Odpowiedzialnej za Sprawy Obronne
 8. Zespół do Spraw Finansowych i Osobowych;
 9. Zespół Informatyczny
 10. Sekretariat.

Zadania Poltransplantu[2]Edytuj

 1. koordynacja pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów na terenie kraju;
 2. prowadzenie centralnego rejestru sprzeciwów;
 3. prowadzenie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie;
 4. prowadzenie rejestru przeszczepień;
 5. prowadzenie rejestru żywych dawców;
 6. prowadzenie rejestru szpiku i krwi pępowinowej;
 7. koordynacja poszukiwania niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej ze wstępnym przeszukaniem rejestru szpiku i krwi pępowinowej;
 8. prowadzenie działalności edukacyjnej mającej na celu upowszechnianie leczenia metodą przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
 9. współpraca z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi w dziedzinie wymiany komórek, tkanek i narządów do przeszczepienia;
 10. przyjmowanie wniosków od jednostek, w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Dawcy Przeszczepu;
 11. przyjmowanie wniosków od jednostek, w sprawie pozwoleń Ministra Zdrowia na działalność transplantacyjną na terenie kraju;
 12. organizowanie szkoleń w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania narządów oraz szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej oraz prowadzenie listy osób, które takie szkolenia odbyły;
 13. przekazywanie danych potencjalnych dawców szpiku do europejskich i światowych rejestrów szpiku i krwi pępowinowej.

PrzypisyEdytuj

 1. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2005 r. nr 169, poz. 1411).
 2. a b Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dziennik Ustaw 2017 Poz. 1000 tom 1).
 3. Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Poltransplantu. Poltransplant. [dostęp 2017-01-17].
 4. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dn. 19 stycznia 2016 r. poz. 10, Ministerstwo Zdrowia [dostęp 2017-01-17].
 5. a b Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” (DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.73) [1]

BibliografiaEdytuj

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dziennik Ustaw 2017 poz. 1000)
 • Transplantologia kliniczna. Zasady ogólne pod redakcją naukową Lecha Cierpki i Magdaleny Durlik, Wydawnictwo Termedia 2015 r.,  ​ISBN 978-83-7988-013-3​ (spis treści)
 • Bolesław Rutkowski, Kaliciński Piotr: Wytyczne dotyczące zasad zgłaszania kwalifikacji i przygotowania zmarłych dawców do pobrania narządów. Gdańsk: Via Medica, 2009, seria: Praktyczny przewodnik. ISBN 978-83-7599-093-5.

Linki zewnętrzneEdytuj

Wybrane artykuły prasowe: