Pomłość

Pomłość – sznur ze skręconej słomy z wymłóconego zboża, służący do wiązania snopków. Staropolskie słowo, występujące m. in. w herbarzu Długosza[1] wprowadzone przez Helenę Polaczkównę do współczesnego polskiego języka dla blazonowania herbów[2].

Pomłość w herbie Wazów

Występuje m.in. w herbie Nałęcz, choć wielu heraldyków identyfikuje godło tego herbu jako nałęczkę.

PrzypisyEdytuj

  1. Jan Długosz: Klejnoty Długoszowe, wyd. M. Friedberg, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Kraków, 1931
  2. Jerzy Łojko: Średniowieczne herby polskie, Poznań, KAW, 1985, ​ISBN 83-03-01080-8