Herbarz (heraldyka)

Ten artykuł dotyczy rodzaju dzieła heraldycznego. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

Herbarz – dzieło zawierające zbiór herbów, ich opisy i rodowody herbownych[1], klasyfikowane głównie jako gatunek piśmiennictwa historycznego[2]. Informacje w herbarzach najczęściej uporządkowane są alfabetycznie, choć starsze dzieła zwykle nie przestrzegały tej reguły[3]. W Polsce za twórców tej formy pisarskiej, uznawany jest średniowieczny historyk – Jan Długosz i renesansowy pisarz, poeta – Bartosz Paprocki[2].

Jedna ze stron najstarszego znanego herbarza polskiego, Insignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae z lat 1464–1480, autorstwa Jana Długosza.

HistoriaEdytuj

Pierwszymi herbarzami były role herbowe sporządzane od XIII w. z okazji turniejów rycerskich jako pomoc w identyfikacji uczestników i poprawności używanych przez nich herbów. Kolejną formą herbarza, zwłaszcza w zachodniej Europie były urzędowe spisy sporządzane z okazji lustracji dóbr dla celów skarbowych, ozdabiane od XV w. również wizerunkami herbów.

W Polsce rolę tę pełnią rekognicjarze poborowe z wyciśniętymi pieczęciami szlachty danej ziemi. Później pojawiły się herbarze sporządzane w trakcie specjalnych lustracji przeprowadzanych przez heroldów, dla sprawdzenia legalności i poprawności używania herbów. Jednym z najstarszych europejskich herbarzy jest Herbarz Geldrii powstały ok. 1369 r. i uzupełniany do XV w., w którym znajdują się również polskie herby. Pierwszym znanym polskim herbarzem są pochodzące z XV wieku Insignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae Jana Długosza[4]. Określenie Herbarz używa się też do spisów genealogicznych osób, usystematyzowanych nazwiskami, wraz z informacjami o przynależności herbowej.

 
Wizerunki herbów rycerskich w Herbarzu Złotego Runa, z pierwszej połowy XVI wieku.

Spis herbarzy polskich i z Polską związanychEdytuj

 
Strona tytułowa herbarza z heraldycznej wizytacji, Ulster (1602)
 1. Jean de Saint-Remy „Armorial de l’Europe et de la Toison d’or” (pol. Herbarz Złotego Runa) 1425-1466; część dot. Polski z l. 1434-1435[5]
 2. „Codex Bergshammar”; część dot. herbów polskich z l. 1434-1436[6]
 3. Jan DługoszInsignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae” spisany w latach 1464–1480[4],
 4. Bartosz Paprocki Gniazdo cnoty – Kraków, 1578.
 5. Bartosz Paprocki Herby rycerstwa polskiego – Kraków, 1584.
 6. Bartosz Paprocki Herby rycerstwa polskiego – Kraków, 1858.
 7. Szymon Okolski Orbis Polonus – Kraków, 1641-1643. V. 1-3.
 8. Jan Karol Dachnowski Herby szlacheckie w ziemiach pruskich ok.1620, wyd.w oprac. Z. Pentka, Kórnik 1995
 9. Jan Karol Dachnowski Poczet możnego rycerstwa polskiego ok. 1634
 10. Wacław Potocki Poczet herbów szlachty Korony Polskiey i Wielkiego Xsięstwa Litewskiego – Krakow, 1696.
 11. Nobilis Polonie avitis equitum stemmatibus insignita, bellatrix Sarmatia gentilitiis heroum armis munita, dives aurea libertate Lechia patriis regum monilibus adornata – Kalisz, 1702 [1]
 12. Antoni Swach Herby Polskie – Poznań, 1705
 13. Ks. Kasper Niesiecki Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. – Lwów, 1728.
 14. Ks. Kacper Niesiecki Korona polska – Lwów, 1728-1743.
 15. Stanisław Józef Duńczewski Herbarz wielu domów Korony Polskiej i W. X. Litewskiego i t. d. przez Stanisława Józefa a Dyneburg Duńczewskiego, 1757
 16. Ks. Benedykt Chmielowski Zbiór krótki herbów polskich, oraz wsławionych cnotą i naukami Polaków – Warszawa, 1763.
 17. Wojciech Wielądko, Heraldyka, czyli opisanie herbów, w jakim który jest kształcie oraz familie rodowitej szlachty polskiej i W. Ks. Litewskiego z ich herbami, t. 1-5 – Warszawa 1792-1798.
 18. Leonhard Dorst:Schlesisches Wappenbuch oder die Wappen des Adels im souverainen Herzogthum Schlesien, der Grafschaft Glatz und der Oberlausitz, t. 1-3, Görlitz 1842-1849 wersja elektroniczna w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej
 19. Nikołaj Pawliszczew, Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego najwyżej zatwierdzony, t. 1-2. – Warszawa 1853
 20. Poczet szlachty galicyjskiej i bukowińskiej, Lwów, 1857, reprint: KAW, Kraków, 198
 21. Adam Amilkar Kosiński Przewodnik heraldyczny: Monografie kilkudziesięciu znakomitych rodzin, spis rodzin senatorskich i tytuły honorowe posiadających – Kraków 1877
 22. Ignacy Kapica Milewski Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego, dopełnienie Niesieckiego – Kraków, 1870.
 23. Ks. Wojciech Wijuk Kojałowicz S.J. herbarz W. X. Litewskiego – Kraków 1897
 24. Adam Boniecki Herbarz polski, T. 1-17 + dodatek – Warszawa 1899-1913 (nieukończony).
 25. Seweryn Uruski Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 1-15 – Warszawa 1904-1938 (nieukończony).
 26. Zbigniew Leszczyc Herby szlachty polskiej – Lwów 1908
 27. Zbigniew Leszczyc Herby szlachty polskiej – Londyn 1990 w opr. M.Paszkiewicza i J.Kulczyckiego
 28. Wiktor Wittyg, Stanisław Dziadulewicz Nieznana szlachta polska i jej herby – Kraków 1908
 29. Tablice odmian herbowych – nakł. Juliusz hr. Ostrowski – Warszawa 1909
 30. Juliusz Karol Ostrowski Księga herbowa rodów polskich – Warszawa 1897
 31. Emilian von Zernicki-Szeliga Der Polnische Adel und die demselben hinzugetretenen andersländischen Adelsfamilien, Verlag von Henri Strand, Hamburg 1900.
 32. Emilian von Zernicki-Szeliga Die Polnichen Stammwappen ihre Geschichte und ihre Sagen, Hamburg, 1904
 33. Franciszek Piekosiński: Herbarz szlachty prowincyi witebskiej, Kraków, Herold polski, 1899
 34. Franciszek Piekosiński: Poczet rodów szlachty polskiej wieków średnich. Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. Tom II. Lwów 1911.
 35. Ludwik Korwin-Piotrowski: Ormiańskie rody szlacheckie, Kraków 1934,
 36. dr Stefan J. Starykoń Kasprzycki – „Polska Encyklopedia Szlachecka”, t. 1-12 – Warszawa 1936–1939.
 37. Szymon Konarski Szlachta kalwińska w Polsce – Warszawa 1936
 38. Szymon Konarski Armorial de la noblesse polonaise titrée, Paris, 1958;
 39. Władysław Pulnarowicz Rycerstwo Polskie Podkarpacia – Przemyśl 1937
 40. Almanach szlachecki, pod redakcją S. Starykoń-Kasprzyckiego – Warszawa 1939 (nieukończony)
 41. Sławomir Górzyński, Jerzy Kochanowski Herby szlachty polskiej – Warszawa 1990
 42. Józef Szymański Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego – Warszawa 1993
 43. Józef Szymański Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku Warszawa 2001
 44. Alfred Znamierowski Herbarz rodowy – Warszawa 2004
 45. Tadeusz Gajl Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Białystok 2003, ​ISBN 83-88595-12-1​.
 46. Tadeusz Gajl Herby szlacheckie Polski porozbiorowej – Pozkal 2005, ​ISBN 83-88595-98-9​.
 47. Andrzej Brzezina Winiarski Herby Szlachty Rzeczypospolitej – Warszawa, 2006, ​ISBN 83-89667-42-8​.
 48. Stanisław Dziadulewicz Herbarz rodów tatarskich w Polsce – Wilno 1929 (reprint WAiF. Warszawa 1986)
 49. Tadeusz Gajl Herbarz Polski od Średniowiecza do XX wieku – L&L, Gdańsk 2007, ​ISBN 978-83-60597-10-1​.
 50. Tadeusz Gajl: Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku. Gdańsk: L&L, 2011. ISBN 978-83-60597-68-2.
 51. Stanisław Łoza Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie z okolicach Warszawa: Wydawnictwo i Druk Zakładów Graficznych Galewski i Dau, 1934. Egzemplarz istnieje w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
 52. Andrzej Brzezina Winiarski Herby Rzeczypospolitej – Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2008-2009, ​ISBN 978-83-88172-28-1​.
 53. Piotr Nałęcz Małachowski „ZBIOR NAZWISK SZLACHTY z Opisem Herbów własnych Familiom zoftaiącym w Kroleftwie Polfkim, i Wielkim Xięstwie Litefwkim.” w LUBLINIE 1805. w Drukarni J. C. K. Mci u XX Trynitarzow.

Herbarze współcześnie działających organizacji monarchistycznych w PolsceEdytuj

 1. Aleksander Podolski, Księga herbowa Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych, Wrocław 2010, ​ISBN 978-83-925702-3-3​.
 2. Leszek Wierzchowski, Sławomir Leonard Wysocki Herbarz. Nadania godności szlacheckich i arystokratycznych w Polsce 1992 – 1995. Wydawnictwo SAPIENTIA, Kraków 1996
 3. Bogusław Jerzy Tarnawa-Zajączkowski „Armoriał, czyli poczet herbów, zbrojb, klejnotów zacnych polskich Rodów Rycerskich i Szlacheckich oraz możnych Familii Rycerskich i Szlacheckich Wielkiego Księstwa Litewskiego”

Herbarze obce i międzynarodoweEdytuj

 1. Almanach Gotajski, 1763 – 1944 jako Almanach de Gotha, od 1956 Genealogisches Handbuch des Adels rody panujące i arystokratyczne
 2. J.B.Rietstap Armoires general – prawie pełny zbiór herbów rodowych z całej Europy
 3. Deutsches Geschlechterbuch, 1889 – 1943 jako Genealogisches Handbuch bürgerlicher Familien, od 1956 jako Das Deutsche Geschlechterbuch – rodziny mieszczańskie i chłopskie z dawnych terenów Rzeszy.
 4. Johann Siebmachers Wappenbuch – rody szlacheckie dawnego Świętego Cesarstwa, wydawany od 1605.
 5. Burkes Peerage, Baronetage and Knightage – wydawane od 1826 (w 2004 107. wydanie) herbarz parów i baronetów Zjednoczonego Królestwa, ze spisem rycerzy, często z informacjami genealogicznymi.

Herbarze w InternecieEdytuj

Lista herbarzy w internecie, posortowanych od najstarszego do najnowszego
Autor Tytuł Alfabet Część Rok Opis p.
Jan Długosz Insignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae
1464–1480
Wizerunki i opisy herbów. [7]
Ambrosius Marcus de Nissa Arma Regni Poloniae
1572 (ok.)
Wizerunki herbów. [8]
Bartosz Paprocki Herby rycerstwa polskiego (...)
1584
Wizerunki i opisy herbów. Rodziny szlacheckie. [9]
Jan Aleksander Gorczyn Kleynoty abo herby państwa y rycerstwa (...)
A-Z
1630
Wizerunki i opisy herbów. [10]
Stefan Kossecki Poczet herbów szlachty Korony Polskiey (...)
1789
Wizerunki i opisy herbów. [11]
Piotr Małachowski Zbior nazwisk szlachty z opisem herbow (...)
A-P
Tom I
1790
Rodziny szlacheckie. [12]
Piotr Małachowski Zbior nazwisk szlachty z opisem herbow (...)
R-Z
Tom II
1790
Opisy herbów. Rodziny szlacheckie. [13]
Kasper Niesiecki Herbarz polski
Tom I
1839
Wstęp. [14]
Kasper Niesiecki Herbarz polski
A-B
Tom II
1839
Wizerunki i opisy herbów. Rodziny szlacheckie. [15]
Kasper Niesiecki Herbarz polski
C-D
Tom III
1839
Wizerunki i opisy herbów. Rodziny szlacheckie. [16]
Kasper Niesiecki Herbarz polski
E-J
Tom IV
1839
Wizerunki i opisy herbów. Rodziny szlacheckie. [17]
Kasper Niesiecki Herbarz polski
K
Tom V
1840
Wizerunki i opisy herbów. Rodziny szlacheckie. [18]
Kasper Niesiecki Herbarz polski
L-N
Tom VI
1841
Wizerunki i opisy herbów. Rodziny szlacheckie. [19]
Kasper Niesiecki Herbarz polski
O-P
Tom VII
1841
Wizerunki i opisy herbów. Rodziny szlacheckie. [20]
Kasper Niesiecki Herbarz polski
R-S
Tom VIII
1841
Wizerunki i opisy herbów. Rodziny szlacheckie. [21]
Kasper Niesiecki Herbarz polski
T-W
Tom IX
1842
Wizerunki i opisy herbów. Rodziny szlacheckie. [22]
Kasper Niesiecki Herbarz polski
Z-Ż
Tom X
1845
Wizerunki i opisy herbów. Rodziny szlacheckie. [23]
Nikolaj Ivanovič Pavliščev Herbarz rodzin szlacheckich (...)
A-D
Cz. 1
1853
Wizerunki i opisy herbów. Rodziny szlacheckie. [24]
Nikolaj Ivanovič Pavliščev Herbarz rodzin szlacheckich (...)
E-J
Cz. 2
1853
Wizerunki i opisy herbów. Rodziny szlacheckie.
Hipolit Stupnicki Herbarz polski i imionospis zasłużonych (...)
A-J
Tom I
1855
Wizerunki i opisy herbów. Rodziny szlacheckie. [25]
Hipolit Stupnicki Herbarz polski i imionospis zasłużonych (...)
K-P
Tom II
1859
Wizerunki i opisy herbów. Rodziny szlacheckie.
Hipolit Stupnicki Herbarz polski i imionospis zasłużonych (...)
R-Ż
Tom III
1862
Wizerunki i opisy herbów. Rodziny szlacheckie.
Ignacy Kapica Milewski Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (...)
A-Z
1870
Dopełnienie Niesieckiego. Rodziny szlacheckie.
Kazimierz Czarniecki Herbarz polski podłóg Niesieckiego (...)
A-K
Tom I
1881
Wizerunki i opisy herbów. Rodziny szlacheckie.
Kazimierz Czarniecki Herbarz polski podłóg Niesieckiego (...)
L-O
Tom II
1881
Rodziny szlacheckie.
Juliusz Ostrowski Księga herbowa rodów polskich
A-S
Cz. 1
1897
Wizerunki herbów.
Juliusz Ostrowski Księga herbowa rodów polskich
A-S
Cz. 2
1898
Opisy herbów. [26]
Adam Boniecki Herbarz polski
A-B
Tom I
1899
Rodziny szlacheckie.
Adam Boniecki Herbarz polski
B-C
Tom II
1900
Rodziny szlacheckie.
Adam Boniecki Herbarz polski
C
Tom III
1900
Rodziny szlacheckie.
Adam Boniecki Herbarz polski
C-D
Tom IV
1901
Rodziny szlacheckie.
Adam Boniecki Herbarz polski
D-G
Tom V
1902
Rodziny szlacheckie.
Adam Boniecki Herbarz polski
G
Tom VI
1903
Rodziny szlacheckie.
Adam Boniecki Herbarz polski
G-H
Tom VII
1904
Rodziny szlacheckie.
Adam Boniecki Herbarz polski
H-J
Tom VIII
1905
Rodziny szlacheckie.
Adam Boniecki Herbarz polski
J-K
Tom IX
1906
Rodziny szlacheckie.
Adam Boniecki Herbarz polski
K
Tom X
1907
Rodziny szlacheckie.
Adam Boniecki Herbarz polski
K
Tom XI
1907
Rodziny szlacheckie.
Adam Boniecki Herbarz polski
K
Tom XII
1908
Rodziny szlacheckie.
Adam Boniecki Herbarz polski
K-L
Tom XIII
1909
Rodziny szlacheckie.
Adam Boniecki Herbarz polski
L
Tom XIV
1911
Rodziny szlacheckie.
Adam Boniecki i Artur Reiski Herbarz polski
L-Ł
Tom XV
1912
Rodziny szlacheckie.
Adam Boniecki i Artur Reiski Herbarz polski
Ł-M
Tom XVI
1913
Rodziny szlacheckie.
Kazimierz Pułaski Kronika polskich rodów szlacheckich (...)
A-Ż
1911
Rodziny szlacheckie.
Zbigniew Leszczyc Herby szlachty polskiej
A-M
Tom I
1908
Opisy herbów.
Zbigniew Leszczyc Herby szlachty polskiej
N-Z
Tom II
1908
Wizerunki i opisy herbów.
Wiktor Wittyg Nieznana szlachta polska i jej herby
A-Ż
1912
Rodziny szlacheckie. Wizerunki herbów własnych.
Seweryn Uruski Rodzina. Herbarz szlachty polskiej
P
Tom XIV
1917
Rodziny szlacheckie i opisy ich herbów.

Herbarze onlineEdytuj

 1. Herbarz szlachty litwińskiej – internetowy herbarz rodów litewskich. (pol.), (ang.), (ros.), (biał.)
 2. Herbarz polski – internetowy herbarz rodów rzeczpospolitej. (pol.), (ang.)
 3. Genealogia okiem – wyszukiwarka herbów rodów rzeczpospolitej. (pol.)
 4. Wappenwiki – wyszukiwarka herbów rodów europejskich. (ang.)
 5. European Heraldry – internetowy herbarz rodów europejskich. (ang.)
 6. Héraldique européenne – internetowy herbarz rodów europejskich. (fr.)

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Herbarz, sjp.pwn.pl [dostęp 2021-06-09] (pol.).
 2. a b Agnieszka Tułowiecka, HERBARZE I QUASI-HERBARZE.
 3. Herbarz herbarzowi nierówny, kimonibyli.pl, 27 kwietnia 2017 [dostęp 2021-06-09] (pol.).
 4. a b Celichowski 1885 ↓.
 5. Nadolski, A., Uroczysty strój rycerski królów polskich w XIV-XV wieku, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 21/2 (1973) s. 305–313.
 6. Heymowski, A., Herby polskie w sztokholmskim Codex Bergshammar, St. Źródł. 12 (1967) s. 73–111.
 7. Jan Długosz, Insignia seu Clenodia Regis et Regni Poloniae. Z kodeksu kórnickiego, wydał dr. Z. Celichowski, Zygmunt Celichowski, Poznań: Biblioteka Kórnicka, 1885, s. 27 [dostęp 2021-06-14] (pol.).
 8. Ambrosius Marcus de Nissa, Arma Regni Poloniae, [1572?], s. 161 [dostęp 2021-05-23].
 9. Bartosz Paprocki, Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584; wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Kazimierz Józef Turowski, wbc.poznan.pl, Kraków 1584, s. 741 [dostęp 2021-05-22].
 10. Jan Aleksander Gorczyn, Kleynoty abo herby państwa y rycerstwa powiatow y miast głownych Korony Polskiey y W. X. L. według obiecadła dla pamięci łacnieyszey położone, Kraków: Drukarnia Alexandra Dymowskiego, 1630, s. 52 [dostęp 2021-06-18] (pol.).
 11. Stefan Kossecki, Poczet herbów szlachty Korony Polskiey y W. Xięstwa Litewskieg. Gniazdo y perspektywa staroświeckiey cnoty, starożytności domów y rodowitości familiey, z Potockiego y innych przepisany przez Stephana Rawicza Kosseckiego w Leszniańskich Szkołach, Leszno 1789, s. 1277.
 12. Piotr Małachowski, Zbior Nazwisk Szlachty z Opisem Herbow własnych Familiom zostaiącym w Krolestwie Polskim, i Wielkim Xięstwie Litewskim, t. I, Łuck: Drukarnia Dominikanów, 1790, s. 159 [dostęp 2021-06-18].
 13. Piotr Małachowski, Zbior Nazwisk Szlachty z Opisem Herbow własnych Familiom zostaiącym w Krolestwie Polskim, i Wielkim Xięstwie Litewskim, t. II, Łuck: Drukarnia Dominikanów, 1790, s. 158 [dostęp 2021-06-18].
 14. Kasper Niesiecki, Powiększony dodatkami z poźniejszych autorów rękopismów, dowodów, urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza, Jan Nepomucen Bobrowicz, t. I, Lipsk: Breitkopf i Haertel, 1839, s. 604 [dostęp 2021-05-22].
 15. Kasper Niesiecki, Powiększony dodatkami z poźniejszych autorów rękopismów, dowodów, urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza, Jan Nepomucen Bobrowicz, t. II, Lipsk: Breitkopf i Haertel, 1839, s. 389 [dostęp 2021-05-22].
 16. Kasper Niesiecki, Powiększony dodatkami z poźniejszych autorów rękopismów, dowodów, urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza, Jan Nepomucen Bobrowicz, t. III, Lipsk: Breitkopf i Haertel, 1839, s. 476 [dostęp 2021-05-22].
 17. Kasper Niesiecki, Powiększony dodatkami z poźniejszych autorów rękopismów, dowodów, urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza, Jan Nepomucen Bobrowicz, t. IV, Lipsk: Breitkopf i Haertel, 1839, s. 521 [dostęp 2021-05-22].
 18. Kasper Niesiecki, Powiększony dodatkami z poźniejszych autorów rękopismów, dowodów, urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza, Jan Nepomucen Bobrowicz, t. V, Lipsk: Breitkopf i Haertel, 1840, s. 479 [dostęp 2021-05-22].
 19. Kasper Niesiecki, Powiększony dodatkami z poźniejszych autorów rękopismów, dowodów, urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza, Jan Nepomucen Bobrowicz, t. VI, Lipsk: Breitkopf i Haertel, 1841, s. 591 [dostęp 2021-05-22].
 20. Kasper Niesiecki, Powiększony dodatkami z poźniejszych autorów rękopismów, dowodów, urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza, Jan Nepomucen Bobrowicz, t. VII, Lipsk: Breitkopf i Haertel, 1841, s. 585 [dostęp 2021-05-22].
 21. Kasper Niesiecki, Powiększony dodatkami z poźniejszych autorów rękopismów, dowodów, urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza, Jan Nepomucen Bobrowicz, t. VIII, Lipsk: Breitkopf i Haertel, 1841, s. 655 [dostęp 2021-05-22].
 22. Kasper Niesiecki, Powiększony dodatkami z poźniejszych autorów rękopismów, dowodów, urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza, Jan Nepomucen Bobrowicz, t. IX, Lipsk: Breitkopf i Haertel, 1842, s. 471 [dostęp 2021-05-22].
 23. Kasper Niesiecki, Powiększony dodatkami z poźniejszych autorów rękopismów, dowodów, urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza, Jan Nepomucen Bobrowicz, t. X, Lipsk: Breitkopf i Haertel, 1845, s. 719 [dostęp 2021-05-22].
 24. Pavliščev Nikolaj Ivanovič, Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego najwyżej zatwierdzony., t. I, Warszawa: S. Orgelbrand, 1853, s. 127 [dostęp 2021-05-22].
 25. Hipolit Stupnicki, Herbarz polski i imionospis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów: ułożony porządkiem alfabetycznym na podstawie Herbarza Niesieckiego i manuskryptów, t. I, Lwów: K. Piller, 1855, s. 248 [dostęp 2021-05-22] (pol.).
 26. Juliusz Karol Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich, Cz. II, Księgarnia Antykwarska B. Bolcewicza, 1906, s. 388 [dostęp 2021-04-03].

BibliografiaEdytuj

 • Zygmunt Celichowski: Jan Długosz, „Insignia seu clenodia regis et regni Poloniae. Z kodeksu kórnickiego.”. Poznań: Zygmunt Celichowski, 1885.