Insignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae

Insignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae, nazywane również Clenodiami, Klejnotami Długosza lub Stemmata Polonica – najstarszy znany lokalny opis herbów polskich, spisany przez Jana Długosza.

Insignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae
Clenodia, Klejnoty Długosza, Stemmata Polonica
Ilustracja
Wydanie "Insignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae" z 1885 roku w red. Zygmunta Celichowskiego
Autor

Jan Długosz

Tematyka

heraldyka

Typ utworu

herbarz

Data powstania

1464–1480

Wydanie oryginalne
Język

łaciński

Historia edytuj

Dzieło zostało spisane przez Długosza w latach 1464–1480. Herbarz ten wspomniał Maciej Miechowita w kronice Chronica Polonorum z 1521 roku (fol 343: „Item scripsit familias, arma et clinodia nobilitatis Polonorum, cum origine et causa eorum”).

Na dzieło to wielokrotnie w swoich herbarzach Gniazdo cnoty (1578)[1] oraz Herby rycerstwa polskiego (1584) powoływał się także szesnastowieczny polski historyk i heraldyk Bartosz Paprocki, który posiadał jego egzemplarz. Później manuskrypt popadł w zapomnienie i przez długi czas uchodził za zaginiony. Odnaleziony został przez mediewistę Adama Kłodzińskiego, który w 1843 roku zauważył go w jednym z manuskryptów z końca XV wieku, w bibliotece Ossolińskich we Lwowie. Informację o swoim odkryciu podał do publicznej wiadomości w publikacji Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich z tego samego roku.

Pierwszy raz fragment rękopisu Długosza opublikowany został przez Józefa Muczkowskiego w 1851 roku w dziele „Wiadomość o rękopismach historyi Długosza"[2]. Fragmenty pochodziły z dwóch odnalezionych kopii: z kodeksu Biblioteki Ossolińskich oraz z drugiego XVI-wiecznego kodeksu odnalezionego przez biskupa Ludwika Łętowskiego.

Dwa inne kodeksy Clenodiów odszukał tymczasem hrabia Aleksander Przeździecki: jeden w bibliotece Chigi w Rzymie z początku XVI wieku, drugi w Paryżu w bibliotece arsenalskiej, który opisał jako: „rękopis z XVI wieku pisany na papierze i ozdobiony malowanemi herbami państw, ziem, szlachty i biskupów pod tytułem Stemmata Poloniae[3], tekst wyraźnie pożyczony z Clenodia Długosza, ale ze znacznemi odmianami”[4].

Kolejny rękopis znalazł hrabia Tytus Działyński w bibliotece Kórnickiej. Pierwszy obszerniejszy opis tego znaleziska podał Antoni Zygmunt Helcel w pierwszej części swojego dzieła Starodawne pomniki prawa polskiego[5].

Zawartość dzieła edytuj

 
Łaciński rękopis Clenodiów z lat 1464–1480.

Herbarz zachował się w kilku wersjach i odpisach, które różnią się od siebie. Prawdopodobnie istniała pełna pierwotna wersja o obszerniejszej treści. Taki wniosek wysunął Zygmunt Celichowski, który porównał tekst zachowanych kopii do prac Bartosza Paprockiego, często cytującego Długosza. Na podstawie tej analizy doszedł do wniosku, że Paprocki korzystał z obszerniejszej wersji dzieła. Wszystkich kopii Clenodiów jest kilka, m.in. kodeks Lętowskiego, Kodeks z Biblioteki Ossolińskich oraz Kodeks Kórnicki, który jest uznawany za najstarszy. Różnice występują zarówno w opisie, jak w ilości opisanych herbów. Najmniejszą liczbę herbów wymienia kodeks Ossolineum, kodeks Kórnicki natomiast zawiera ich 71, zaś kodeks Lętowskiego – 111. Józef Muczkowski, porównując znane mu wersje manuskryptu Długosza z fragmentami cytowanymi przez Bartosza Paprockiego, wyliczył sumaryczną liczbę 116 najstarszych polskich herbów szlacheckich.

 
Opis herbów polskich wynotowanych przez Długosza.

Polskie herby wymienione w dziele edytuj

Jan Długosz wymienia 71 najstarszych szlacheckich herbów polskich[6]:

 1. Topór jako Topor
 2. Poraj jako Rosa
 3. Nałęcz jako Nalancz
 4. Gryf jako Griffes
 5. Szreniawa jako Srzenyawa
 6. Rawicz jako Rawa
 7. Nabram jako Waldorf
 8. Kotwica jako Kothwycza
 9. Dąbrowa
 10. Trąby jako Trambi
 11. Świnka jako Swynky
 12. Tarnawa
 13. Bończa jako Gednoroszecz, Rinocerus
 14. Nieczuja jako Nyeczuya
 15. Lewart jako Leuardus
 16. Działosza jako Dzyaloscha
 17. Junosza jako Junoscha
 18. Łada jako Lada
 19. Kopaszyna jako Koprzynya
 20. Półkozic jako Polukosza
 21. Odrowąż jako Odrowąsch
 22. Łodzia jako Lodza
 23. Wieniawa jako Wyenyawa
 24. Jastrzębiec jako Yastrzambi
 25. Łabędź jako Labancz
 26. Lis jako Lysowye
 27. Leliwa
 28. Jelita jako Koschlya Rogy, Gyelyta
 29. Sulima
 30. Korzbok jako Corczbog
 31. Dębno jako Dambno
 32. Grzymała jako Grzymala
 33. Doliwa jako Dolywa
 34. Prawdzic jako Prawdzyczy
 35. Leszczyc jako Aceruorum, Cerulorum
 36. Oksza jako Oxa, Ascia
 37. Bogoria
 38. Zadora jako Zadara
 39. Kościesza jako Strzegomya
 40. Prus jako Prussowye
 41. Abdank jako Habdank
 42. Zaremba jako Zaramba
 43. Korczak jako Corczakowye
 44. Cielątkowa jako Czelanthkowye
 45. Bożydar jako Boszezdarz
 46. Janina jako Janyna
 47. Wieruszowa jako Wyeruschowa
 48. Godziemba jako Godzamba
 49. Korab jako Korabyczyczy
 50. Pobóg jako Pobodze
 51. Dryja jako Drya
 52. Ogończyk jako Powala
 53. Ciołek jako Taurorum
 54. Dołęga jako Dolanga
 55. Starykoń jako Antiquus equus
 56. Wąż jako Wąszykowye
 57. Gozdawa jako Gozdowa
 58. Rola jako Rolya
 59. Strzemię jako Strzemyenyowye
 60. Ossoria jako Scharza
 61. Zabawa
 62. Wadwicz jako Wandwyczowye
 63. Ostoja jako Ostoya
 64. Szeliga jako Scheliga
 65. Pierzchała jako Pyrzchala
 66. Drużyna jako Druszyna (z domu Srzenyawa)
 67. Pilawa jako Pylawa
 68. Syrokomla jako Syrokomlya
 69. Mądrostki jako Mądrostky
 70. Olawa jako Olywa
 71. Gierałt

Wydania edytuj

Rękopis został dwukrotnie wydany drukiem w XIX wieku:

Autorstwo Długosza edytuj

W XIX wieku za autora Kodeksu Kórnickiego historycy uznawali Jana Długosza. W XX wieku Marek Cetwiński zakwestionował jego autorstwo i wysunął teorię, że do czasów dzisiejszych nie zachował się oryginał dzieła, a wszystkie zachowane manuskrypty są jedynie kopiami. Za najwcześniejszą z nich uznano rękopis znaleziony w Kórniku[7].

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj

 • Adam Kłodziński: „Rękopisy Długosza o herbach polskich” Biblioteka Ossolineum t.5. Lwów: Ossolineum, 1843, s. 182.
 • Józef Muczkowski: Rozmaitości historyczne i bibliograficzne, zeszyt 2, art.„Wiadomość o rękopismach historyi Długosza". Kraków: 123 — 157, 1851.
 • Zygmunt Celichowski: Jan Długosz, "Insignia seu clenodia regis et regni Poloniae.Z kodeksu kórnickiego.". Poznań: Zygmunt Celichowski, 1885.
 • Piotr Dymmel: Problem autorstwa „Klejnotów” przypisywanych Długoszowi, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, nr I (XII). Warszawa: Wydawnictwo DiG Spj, 1993, s. 59-77.

Linki zewnętrzne edytuj