Pomoc:Konflikt edycji

Konflikt edycji – sytuacja, w której dwóch autorów pracuje w tym samym momencie nad jednym artykułem, nie mając o tym świadomości.

Np:

  • Ala klika na zakładkę "edytuj".
  • Janek klika na zakładkę "edytuj" tego samego artykułu.
  • Ala kończy edycję artykułu o 12.15 i klika na klawisz "Zapisz" – jej wersja artykułu zostaje zapisana bez przeszkód.
  • Janek kończy edycję artykułu o 12.16 i klika na klawisz "zapisz" – w tym momencie Wikipedia zgłasza mu konflikt edycji.

Aktualnie, od wersji MediaWiki 1.8, konflikt edycji nie występuje zawsze w takim przypadku, lecz tylko wtedy, gdy Janusz edytował akurat dokładnie ten sam akapit tekstu, który wcześniej zdążyła zmienić Alicja. O ile to tylko możliwe, jeśli Janek edytował inny fragment tekstu oprogramowanie zmienia automatycznie tylko tę część strony, bez "nadpisywania" części, którą przed chwilą zmieniła Alicja.

Struktura ekranu konfliktu edycji

edytuj
 
Przykładowy ekran konfliktu edycji w Wikipedii (hasło Fał)

Po wystąpieniu konfliktu, oprogramowanie Wikipedii wyświetla Jankowi specjalną stronę, która składa się z dwóch pól edycji (2 i 6 na rys. obok).

W górnym polu (2) jest umieszczony tekst wersji zapisanej przed chwilą przez Alicję, zaś w dolnym (6) wersja Janka. Między tymi oknami znajduje się pole (5) opisujące różnice między wersją Alicji i Janka.

Janek nie może zwyczajnie "nadpisać" swojej wersji nad wersją Alicji, gdyż nie pozwala na to oprogramowanie. Może on tylko przekopiować tekst, lub jego fragment ze swojej wersji, do wersji Ali (tej w górnym oknie) i zapisać powstały w ten sposób tekst klikając na klawisz "zapisz" (4), znajdujący się pod "jej" oknem edycyjnym.

Rozwiązywanie konfliktu edycji

edytuj

Jeśli Janek dokonał tylko niewielkich zmian, a Ala dokonała dużo większych, Janek może po prostu nanieść swoje zmiany na wersji Ali, nie niszcząc jej pracy.

Jeśli Janek dokonał dużych zmian, a Ala tylko małych, być może Jankowi będzie łatwiej pracować na jego wersji. W tej sytuacji może on wykasować cały tekst wersji Ali w "jej" oknie (2), przekopiować tam cały swój tekst (6) i ewentualnie ręcznie wprowadzić poprawki, które zrobiła wcześniej Ala. Na koniec, po zapisaniu, może on sprawdzić klikając na klawisz "podgląd zmian" (4), czy uwzględnił wszystkie drobne poprawki Ali.

Jeśli oboje dokonali poważnych zmian w artykule, sprawa robi się bardziej skomplikowana. Wówczas Janek może zdecydować o nadpisaniu swojej wersji nad wersją Ali, a następnie może z nią skonsultować czyja wersja jest lepsza i gdy zdecydują, że jednak Ali – można do niej wrócić poprzez rewert z użyciem mechanizmu historii zmian. Janek może też wycofać się z własnej edycji, kopiując ją wcześniej do schowka własnego komputera, przeczytać spokojnie wersję Ali i ewentualnie wykonać następną edycję, kasując jej wersję i kopiując w to miejsce swoją wersję ze schowka komputera.

Logiczny konflikt edycji

edytuj

Tego rodzaju konflikt zdarza się, gdy ktoś używa zewnętrznego edytora tekstu, do którego najpierw kopiuje z Wikipedii aktualną wersję artykułu, a następnie przerabia ją "off-line". W czasie dokonywania tej przeróbki, ktoś inny może zmienić treść artykułu. W takiej sytuacji osoba pracująca off-line nie powinna po prostu nadpisać swojej wersji nad wersją w międzyczasie zmienioną, lecz powinna dokonać scalenia obu wersji tak, jakby wystąpił techniczny konflikt edycji.

Rewertowanie a konflikt edycji

edytuj

Ze względu na to, że rewertowanie w trybie automatycznym, z użyciem historii zmian nie wywołuje u osoby rewertującej konfliktu edycji – w przypadku stwierdzenia, że rewert nadpisał się nad zmianą dokonaną w trakcie jego przeprowadzania, należy sprawdzić w historii strony, co zostało dopisane i ewentualnie włączyć to do rewertowanej wersji artykułu.

Unikanie konfliktów edycji

edytuj

Ze względu na to, że konflikty edycji są mocno stresujące, należy w miarę możności ich unikać. Oto proste sposoby na ich unikanie:

  • jeśli edytujesz długi artykuł podzielony na sekcje i wprowadzasz zmiany tylko w jednej sekcji – nie edytuj całego artykułu tylko tę jedną sekcję – klikając na [Edytuj] nie w górnej zakładce, lecz na link przy danej sekcji
  • bez potrzeby nie edytuj zbyt długo – gdy edycja będzie trwała dwie godziny prawdopodobieństwo konfliktu będzie wielokrotnie większe, niż gdy edytujesz 5 minut; z drugiej strony dziesiątki drobnych edycji zamiast jednej dużej powodują niepotrzebne wydłużanie historii zmian i irytują osoby przeglądające ostatnie zmiany
  • jeśli pracujesz dłużej nad obszernym artykułem – zwłaszcza gdy robisz to off-line – użyj szablonu {{wEdycji|Twój_nick}}. Szablon ten poinformuje innych, że powinni się czasowo powstrzymać od edycji tego artykułu. Szablonu tego nie należy nadużywać i stosować go jak najkrócej – maksymalnie przez tydzień w jednym artykule