Popieska – skała w Pieninach Czorsztyńskich. Wznosi się nad północnym brzegiem Jeziora Sromowskiego, po wschodniej stronie podnóży Upszaru, a na lewym brzegu ujścia Głębokiego Potoku do Jeziora Sromowskiego. Pomiędzy tym jeziorem a Popieską biegnie jeszcze szutrowa droga ze Sromowiec Wyżnych do zapory w Czorsztynie-Niedzicy[1].

Zbudowana z wapieni skała jest od strony jeziora stromo podcięta i naga, z pozostałych stron jest zalesiona, głównie sosnami. Wznosi się na wysokość kilkudziesięciu metrów ponad drogę. Znajduje się na obszarze Pienińskiego Parku Narodowego i nie prowadzi do niej żaden szlak turystyczny. Jest dobrze widoczna z szosy prowadzącej po południowej stronie Jeziora Sromowskiego[1].

Z rzadkich gatunków roślin na Popiesce rośnie lepnica gajowa[2].

Przypisy edytuj

  1. a b Pieniński Park Narodowy. Pieniny polskie i słowackie. Mapa 1:20 000, Kraków: Wyd. Kartograficzne Polkart, lipiec 2006, ISBN 83-87873-07-1.
  2. Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirek, Czerwona księga Karpat Polskich, Warszawa: Instytut Botaniki PAN, 2008, ISBN 978-83-89648-71-6.