Populacja standardowa

Populacja standardowa to populacja statystyczna, którą tworzymy przy porównywaniu dwu lub więcej populacji w celu wyeliminowania pewnych czynników strukturalnych mogących wpłynąć na porównanie.

Przykład: Porównujemy stopę bezrobocia na dwóch hipotetycznych obszarach A i B. Wyniki badań przedstawia tabelka:

  obszar A obszar B
liczba zdolnych do pracy liczba bezrobotnych stopa bezrobocia liczba zdolnych do pracy liczba bezrobotnych stopa bezrobocia
kobiety 1000 150 0,15 800 135 0,16875
mężczyźni 600 114 0,19 1000 200 0,20
ogółem 1600 264 0,165 1800 335 0,18611

Można zauważyć, że na obszarach A i B istnieją różnice w proporcjach płci, przez co stopy bezrobocia nie mogą być porównywane.

Aby wyeliminować wpływ czynnika płci na wyniki, tworzymy populację standardową, to znaczy taką, do której moglibyśmy odnieść obszar A i obszar B. Łączymy populacje A i B i sprawdzamy, co stałoby się, gdyby stopy bezrobocia z obszarów A i B obowiązywały w całej populacji:

  Populacja standardowa Prawdopodobieństwo bezrobocia według obszaru A Liczba bezrobotnych w populacji standardowej Prawdopodobieństwo bezrobocia według obszaru B Liczba bezrobotnych w populacji standardowej
kobiety 1000 + 800 = 1800 0,15 1800 * 0,15 = 270 0,16875 1800 * 0,16875 = 303,75
mężczyźni 600 + 1000 = 1600 0,19 1600 * 0,19 = 304 0,20 1600 * 0,20 = 320
ogółem 1800 + 1600 = 3400   574   624
standaryzowana stopa bezrobocia     574 / 3400 = 0,16882   624 / 3400 = 0,18353

Dokonaliśmy standaryzacji stopy bezrobocia. Jak widzimy różnica w stopach bezrobocia po wyeliminowaniu czynnika płci jest o wiele większa, niż mogłoby się wydawać na początku.

Populacja standardowa najczęściej ma wyeliminować wpływ czynnika wieku i jest stosowana w obliczaniu wielu wskaźników, m.in. stopy bezrobocia, umieralności na poszczególne choroby itd.

Zobacz teżEdytuj