Portfolio

strona ujednoznaczniająca Wikipedii
To jest strona ujednoznaczniająca. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła „Portfolio”.
  • portfolio – teczka z pracami artysty, w szerszym znaczeniu prezentacja dokonań osoby bądź firmy
  • portfolio – zbiór finansowych i realnych aktywów inwestora
  • e-portfolio – sposób prezentacji własnej kariery w formie elektronicznej

Zobacz też: