Portfel inwestycyjny

Portfel inwestycyjny (ang. portfolio investment) – zbiór finansowych (np. akcje, obligacje) i realnych (np. nieruchomości) aktywów inwestora, będących formą lokowania majątku w celu osiągnięcia określonych celów inwestycyjnych.

W skład portfela inwestycyjnego mogą wchodzić m.in.[1]:

Dywersyfikacja portfela, to inwestycje w różne aktywa w celu zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego. Portfel inwestycyjny, podobnie jak jego poszczególne składniki, może podlegać analizie statystycznej służącej m.in. ocenie jego ryzyka, oczekiwanej stopy zwrotu itp.

Przypisy

edytuj
  1. Co to jest portfel inwestycyjny - definicja | Finansopedia [online], 5 sierpnia 2023 [dostęp 2023-08-06] (pol.).

Bibliografia

edytuj
  • Elżbieta Ostrowska: Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny. Warszawa: C.H. Beck, 2011. ISBN 978-83-255-2632-0.
  • Katarzyna Perez, Jacek Truszkowski: Portfel inwestycyjny. W: Zeszyt Naukowy 259. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011.