Posiew redukcyjny – laboratoryjna metoda hodowania bakterii stosowana w mikrobiologii. Służy m.in. do izolacji czystych kultur bakteryjnych.

Rysunek przedstawiający prawidłowe wykonanie posiewu redukcyjnego.
Zdjęcie przedstawiające efekt prawidłowo wykonanego posiewu redukcyjnego. W dolnym prawym kwadrancie szalki Petriego widoczne pojedyncze kolonie bakteryjne.

Metoda polega na zanurzeniu ezy w probówce z drobnoustrojami i naniesieniu pobranego materiału na podłoże agarowe lub podłoże Daviesa umieszczone zwykle na szalce Petriego. Sposób naniesienia nie jest obojętny. Posiew należy zacząć wykonywać od górnego brzegu szalki i dynamicznym ruchem zygzakowatym nanosić drobnoustroje kierując się do środka szalki, pozostawiając jednak znaczną część powierzchni wolną. Po wykonaniu tego zabiegu ezę wyżarza się w płomieniu palnika. Po obróceniu szalki o 45° w lewo ponownie wykonuje się szereg zygzakowatych ruchów, zahaczając przynajmniej raz o wcześniejszą ścieżkę. Łącznie, każdorazowo wyżarzając ezę, procedurę powtarza się 3–5 razy. Po inkubacji, w miejscach z ostatnich etapów posiewu redukcyjnego powstaną osobne kolonie bakterii wywodzące się z pojedynczych komórek[1].

Generalnie technika samego posiewu nie jest ważna; chodzi o uzyskanie osobnych kolonii, więc liczba powtórzeń wypalania ezy i rozprowadzania inokulum może być różna. Bardzo często stosuje się posiew redukcyjny na połowie płytki.

Przypisy Edytuj

  1. Antoni Różalski, Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej : skrypt dla studentów biologii. Cz. 2, Praktyczna, wyd. 3, Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2003, ISBN 83-7171-635-4, OCLC 749338321.