Postój taksówek

Postój taksówek – miejsca parkingowe dla taksówek.

Postój taksówek przy terminalu portu lotniczego im. Václava Havla w Pradze

Znaki informacyjne mogą być:

Początek: Znak D-19 z napisem TAXI „Postój taksówek”

Znak D-19a z napisem TAXI Bagażowe „Postój taksówek bagażowych”

Koniec: Znak D-20 z napisem TAXI skreślony na czerwono „Koniec postoju taksówek”

Znak D-20a z napisem TAXI Bagażowe skreślony na czerwono „Koniec postoju taksówek bagażowych”

Znak drogowy D-19 Postój taksówek Postój taksówek

Znak drogowy D-19a Postój taksówek bagażowych Postój taksówek bagażowych

Znak drogowy D-20 Koniec postoju taksówek Koniec postoju taksówek

Znak drogowy D-20a Koniec postoju taksówek bagażowych Koniec postoju taksówek bagażowych

Znaki informacyjne mogą mieć wpływ na napisy TAXI i TAXI Bagażowe. Kolaż z polskich znaków drogowych A-7,B-3 i C-12.