Postępowa Partia Ludowa

Postępowa Partia Ludowa (Fortschrittliche Volkspartei) była niemieckim liberalnym ugrupowaniem politycznym, działającym w końcowym okresie istnienia Cesarstwa Niemieckiego. Utworzono ją 6 marca 1910 roku w wyniku połączenia Wolnomyślnej Partii Ludowej (Freisinnige Volkspartei), Unii Demokratycznej, Niemieckiej Partii Ludowej oraz Związku Wolnomyślnego. Celem fuzji było zjednoczenie drobnych frakcji parlamentarnych w liczącą się siłę polityczną. Podczas I wojny światowej FVP była najsilniejszym ugrupowaniem w Reichstagu. Razem z socjalistami i Partią Centrum uzyskali większość parlamentarną, która w roku 1917 przegłosowała słynną rezolucję pokojową.

Partia została rozwiązana w roku 1918 - po upadku Cesarstwa Niemieckiego. Większość jej byłych członków wstąpiła Do Niemieckiej Partii Demokratycznej (DDP). W ten sposób połączyli się oni z lewicowym odłamem byłej Partii Narodowo-Liberalnej (Nationalliberale Partei).

Do najważniejszych działaczy Postępowej Partii Ludowej zaliczali się: