Postępowanie wnioskowe

Postępowanie wnioskowe – uproszczone postępowanie administracyjne wszczynane wyłącznie na żądanie jego uczestnika (wnioskodawcy)[1].

Nie stosuje się do niego wyłączeń z art. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, tak więc obowiązuje także w postępowaniach karno-skarbowych, postępowaniach podatkowych uregulowanych Ordynacją podatkową, postępowaniach należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, a także w sprawach wynikających z podległości służbowej pracowników organów i jednostek organizacyjnych organów państwowych i innych państwowych jednostek organizacyjnych[2].

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności[3].

PrzypisyEdytuj

  1. Piotr Gołaszewski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2009, s. 141.
  2. Robert Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008, s. 13.
  3. Art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zobacz teżEdytuj