Powiat czausowski

jednostka administracyjna Imperium Rosyjskiego

Powiat lub ujezd czausowski – dawny powiat guberni mohilewskiej z centrum administracyjnym w Czausach. Graniczył z powiatami horeckim, mścisławskim, czerykowskim oraz mohilewskim. Odpowiadają mu dzisiejsze rejony czauski i drybiński obwodu mohylewskiego.

Linki zewnętrzneEdytuj