Powiat newelski

Powiat lub ujezd newelski – dawny powiat województwa połockiego a później guberni witebskiej. Siedzibą było miasto Newel, w XXI wieku w obwodzie pskowskim Federacji Rosyjskiej.

Marszałkami szlachty powiatu newelskiego w latach 17831863 byli: Koniński, Bohomolec, Wyszyński, Szyszko, Chrzanowski, Duwa, Łosowski, Petrykowski, Rodziewicz.

Linki zewnętrzneEdytuj