Poziom (płaszczyzna pozioma) – płaszczyzna prostopadła do kierunku działania siły ciężkości na powierzchni ciała niebieskiego lub w jej pobliżu.

W geofizyce rozróżnia się poziom jako płaszczyznę, a powierzchnia prostopadłą do kierunku pola grawitacyjnego Ziemi nazywa się geoidą.

W technice (np. w budownictwie) do wyznaczania poziomu służy poziomica.

W połączeniach frazeologicznych, np. poziom morza, poziom zerowy, płaszczyzna odniesienia do pomiaru wysokości różnych miejsc (punktów) na lądzie.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • Jan Flis: Szkolny słownik geograficzny. Warszawa: WSiP, 1986, s. 16.