Pozycja obserwowana

Pozycja obserwowana - we współczesnej nawigacji pozycję obserwowaną najczęściej określa się przy użyciu odbiornika nawigacji satelitarnej GPS.

W nawigacji tradycyjnej (nawigacji terrestrycznej i astronawigacji) - pozycją obserwowaną nazywa się pozycję uzyskaną z przecięcia co najmniej dwóch linii pozycyjnych. Linią pozycyjną może być namiar (lub radionamiar), odległość od znanego punktu, linia pozycyjna (najczęściej hiperbola) z elektronicznego systemu nawigacyjnego (Decca, Loran), linia pozycyjna z astronawigacji. Czasami jako (niedokładnej) linii pozycyjnej można użyć izobaty. Dokładność pozycji obserwowanej zależy od dokładności linii pozycyjnej i ich ilości i kąta ich przecięcia. Pozycja obserwowana wyznacza miejsce położenia się obiektu nad dnem.

BibliografiaEdytuj

  1. Franciszek Wróbel: Vademecum Nawigatora. Gdynia: Trademar, 2009. ISBN 83-915444-3-5.Sprawdź autora:1.