Prąd indukcyjny

prąd elektryczny wywołany indukcją

Prąd indukcyjnyprąd elektryczny płynący w zamkniętym obwodzie elektrycznym lub w substancji przewodzącej prąd elektryczny wywołany indukcją elektromagnetyczną np. z powodu umieszczenia obwodu w zmiennym polu magnetycznym.

Prąd indukcyjny można uzyskać różnymi sposobami, w których zmienia się pole magnetyczne:

  • poprzez zbliżanie lub oddalanie zwojnicy od magnesu lub innej zwojnicy, przez którą płynie prąd.
  • włączanie lub wyłączanie prądu w obwodzie pierwotnym.
  • zmianę natężenia prądu w obwodzie pierwotnym.
  • zasilanie obwodu pierwotnego prądem zmiennym.

Zwojnica zasilana prądem nazywa się obwodem pierwotnym, a tę w której indukuje się prąd nazywa się obwodem wtórnym.

Prąd indukcyjny na skalę przemysłową uzyskuje się przy pomocy prądnic.

Zobacz też

edytuj