Prądownica

Prądownica – znajdujące się na końcu linii gaśniczej urządzenie do podawania wody na ognisko pożaru oraz formowania prądu wodnego.

Prądownice
Prądownica pianowa

Rozróżniamy, w zależności od stosowanego środka gaśniczego, prądownice:

  • wodno-pianowe uniwersalne
  • wodno-pianowe typu turbojet
  • mgłowe
  • pianowe
  • pistoletowe
  • pistoletowe wysokociśnieniowe
  • proszkowe
  • śniegowe.

Prądownicą określa się każde urządzenie służące do formowania prądu cieczy.