Prawa Grassmanna (optyka)

Prawa Grassmanna – podstawowe prawa kolorymetrii stworzone przez Hermanna Grassmanna, dotyczące addytywnego mieszania barw[1][2][3].

PrawaEdytuj

Pierwsze prawo (trójchromatyczności)
Każda dowolnie wybrana barwa może być określona za pomocą trzech liniowo niezależnych barw.

Inaczej:

Każde cztery barwy są liniowo zależne, istnieją jednak trójki barw liniowo niezależnych.

Uwaga:

Twierdzenie odwrotne nie jest prawdziwe, tzn. z dowolnie wybranych trzech liniowo niezależnych barw nie da się utworzyć wszystkich barw[potrzebny przypis].
Drugie prawo (ciągłości)

Stopniowa zmiana barwy jednego składnika w mieszaninie złożonej z dwóch barw powoduje stopniową zmianę barwy mieszanej.

Trzecie prawo (addytywności)

Barwa mieszaniny zależy jedynie od barw jej składników, a nie od ich składu widmowego.

PrzypisyEdytuj

  1. Słownik fizyczny; hasła: barwa, Grassmanna prawa. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1984, s. 30–32, 146.
  2. Kształtowanie się poglądów na barwę. W: Adam Zausznica: Prawa mieszania barw , w: Nauka o barwie rozdz.. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959, s. 146–148.
  3. Witold Starkiewicz: Prawo mieszania barw optycznych, w: Psychofizjologia wzroku. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1960, s. 226–229.