Prawo dyscyplinarne

Prawo dyscyplinarne – zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności za czyny naruszające obowiązki służbowe i rodzaje kar za te czyny oraz zasady i tryb postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków służbowych.

W ustawach zwrot odpowiedzialność dyscyplinarna odnosi się do odpowiedzialności pracowników (np. w zakładach pracy) i osób wykonujących określony zawód (odpowiedzialność zawodowa). Czasami termin ten dotyczy odpowiedzialności osób o innym niż zawodowo określonym statusie, np. studentów[1].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)

BibliografiaEdytuj

  • Jerzy Paśnik, Prawo dyscyplinarne w Polsce, Warszawa 2000, Oficyna Prawnicza MUZA SA, ​ISBN 83-7200-501-X

  Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 14 sierpnia 2006. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.