Prawo karne wykonawcze

zespół norm prawnych regulujących zasady wykonywania kar

Prawo karne wykonawcze – zespół norm prawnych regulujących zasady wykonywania kar i innych środków reakcji karnej.

W prawie polskimEdytuj

W Polsce prawo karne wykonawcze reguluje zasady wykonywania kar, środków karnych oraz kompensacyjnych, przepadku i środków zabezpieczających, a także innych rozstrzygnięć podejmowanych w postępowaniu karnym lub wykroczeniowym, przewidzianych w prawie karnym, karnym skarbowym i wykroczeń.

W obrębie prawa karnego wykonawczego wyróżnia się nadto prawo penitencjarne, które dotyczy wyłącznie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

Podstawowymi aktami prawnymi z zakresu prawa karnego wykonawczego są:

  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2021 r. poz. 53)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz.U. z 2016 r. poz. 2290)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz.U. z 2016 r. poz. 2231).

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Hołda J., Hołda Z., Prawo karne wykonawcze, wyd. 2, Zakamycze 2004.

Linki zewnętrzneEdytuj