Prekursorzy. W stulecie narodzin ruchu zawodowego nauczycieli polskich na Śląsku Cieszyńskim – popularnonaukowa książka autorstwa Leona Miękiny wydana w 1988 roku. Autor przedstawia w niej rozwój polskiego szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim od początku do 1918 roku. Książka składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów, posłowia, bibliografii oraz chronologicznego zestawienia najważniejszych wydarzeń w dziejach ziemi cieszyńskiej zatytułowanego Fakty i ludzie.

Prekursorzy
Autor Leon Miękina
Tematyka polskie szkolnictwo na Śląsku Cieszyńskim 1848-1918
Wydanie oryginalne
Miejsce wydania Polska
Język polski
Data wydania 1988
Wydawca Macierz Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwo Miłośników Regionu

Książka była dziewięćdziesiątą szóstą publikacją wydaną przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej. Recenzentem był Kazimierz Szczurek.

Prekursorzy są jedynym zwartym opracowaniem poświęconym polskiemu szkolnictwu na Śląsku Cieszyńskim w latach 1848–1918[1].

PrzypisyEdytuj

  1. J. Spyra, K. Szelong, Wprowadzenie, [w:] Książka – biblioteka – szkoła w kulturze Śląska Cieszyńskiego. Materiały z konferencji naukowej Cieszyn 4–5 listopada 1999, red. J. Spyra, Cieszyn 2001, s. 15.