Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

polski urząd

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) – organ właściwy do spraw ochrony danych osobowych na terytorium Polski, utworzony ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych[1]. Jest również organem nadzorczym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)[2].

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Stanowisko
Państwo

 Polska

Data utworzenia

25 maja 2018

Pierwszy PUODO

Edyta Bielak-Jomaa[a]

Długość kadencji

4 lata

Obecny PUODO

Jan Nowak

Obecny od

16 maja 2019 r.

Siedziba

Warszawa

Strona internetowa

ZadaniaEdytuj

  • rozpatrywanie wniosków o certyfikację, o której mowa w art. 42 RODO[3]
  • akredytowanie podmiotów monitorujących zatwierdzonych kodeksów postępowania, o których mowa w art. 40 RODO i prowadzenie wykazu tych podmiotów[4]

WyznaczanieEdytuj

Prezesa Urzędu powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu[5]. Kadencja Prezesa Urzędu trwa 4 lata, licząc od dnia złożenia ślubowania. Prezes Urzędu po upływie kadencji wykonuje swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Prezesa Urzędu[6].

Osoby pełniące funkcję Prezesa Urzędu Ochrony Danych OsobowychEdytuj

Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych OsobowychEdytuj

Następstwo prawneEdytuj

Prezes Urzędu jest prawnym kontynuatorem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zachował jego majątek, wierzytelności oraz przejął wszczęte przez niego postępowania[7].

UwagiEdytuj

  1. a b Ukończyła kadencję rozpoczętą jako Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)
  2. Art. 32 ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych
  3. Art. 15-26 Ustawy o ochronie danych osobowych
  4. Art. 28-33 Ustawy o ochronie danych osobowych
  5. Art. 34 ust. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych
  6. Art. 34 ust. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych
  7. Art. 159-171 Ustawy o ochronie danych osobowych

Linki zewnętrzneEdytuj