Prezydenci i nadburmistrzowie Elbląga

lista w projekcie Wikimedia

Prezydent Elbląga wybierany jest przez mieszkańców miasta w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich. Jest organem wykonawczym miasta Elbląga jako jednostki samorządu terytorialnego.

Prezydent Miasta Elbląga
Ilustracja
Herb Elbląga
Stanowisko
Państwo

 Polska

Data utworzenia

1773

Pierwszy Prezydent

Johann Christian von Lindenowski

Długość kadencji

4 lata (do 2018)
5 lat (od 2018)

Obecny Prezydent

Michał Missan

Obecny od

6 maja 2024

Siedziba

ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Elbląg ma niezwykle bogatą historię, dlatego też w mieście rządzili na przestrzeni wieków nie tylko prezydenci jak obecnie, ale również nadburmistrzowie czy przewodniczący Prezydiów Miejskich Rad Narodowych.

Prezydenci miasta Elbląga

edytuj
L.p Imię i nazwisko Objął urząd Złożył urząd Uwagi
Prezydenci i nadburmistrzowie (Oberbürgermeister) miasta Elbląga do 1945
1 Johann Christian von Lindenowski 1773 1780
2 Christian Schmidt 1780 1804
3 Beyme 1804 1808
4 Johann Christian Ludwig Bax 1808 1809
5 Christoph Jacob Marenski 1809 1814
6 Johann Christian Ludwig Bax 1815 1819
7 Johann Lucas Haase 1820 1843
8 Adolph Philipps 1843 1853
9 Theodor Eduard Burscher 1853 1868 W dokumentach z tego okresu notowany jako Theodor Konrad Burscher.
10 Johann Carl Adolph Selke 1868 1875
11 Hermann Wilhelm Thomale 1875 1887
12 Heinrich Elditt 1887 1909
13 Carl Friedrich Merten 1910 1934
14 Johannes O.H.Woelk 1934 1940
15 Fritz Leser 1940 1945
Prezydenci miasta Elbląga w pierwszych latach powojennej Polski (1945–1950)
16 Wacław Wysocki 3 kwietnia 1945 31 sierpnia 1945
17 Jerzy Stanisław Skarżyński 1 września 1945 3 września 1947
18 Ryszard Pstrokoński 4 września 1947 24 września 1949
19 Edward Imbierowicz 25 września 1949 3 czerwca 1950
W latach 1950–1975 w mieście rządzili przewodniczący Prezydiów Miejskich Rad Narodowych
20 Henryka Pękalska 3 czerwca 1950 15 lutego 1952
21 Stanisław Nykiel 15 lutego 1952 12 marca 1953
22 Jan Wiśniewski 12 marca 1953 30 października 1956
23 Mieczysław Tomaszewski 30 października 1956 12 lutego 1958
24 Zygmunt Sawicki 12 lutego 1958 11 marca 1960
25 Andrzej Dębicki 11 marca 1960 10 czerwca 1969
26 Alojzy Ruszkowski 10 czerwca 1969 15 czerwca 1972
27 Alfred Zienkiewicz 15 czerwca 1972 24 czerwca 1975
Prezydenci miasta Elbląga w czasach PRL-u (w latach 1975–1989)
28 Zdzisław Wąs 24 czerwca 1975 4 listopada 1981
29 Norbert Berliński 4 listopada 1981 18 grudnia 1986
30 Michał Oliwiecki 18 grudnia 1987 12 czerwca 1990
Prezydenci miasta Elbląga w czasie III Rzeczypospolitej
31 Józef Gburzyński 12 czerwca 1990 7 lipca 1994
32 Witold Gintowt-Dziewałtowski 7 lipca 1994 29 października 1998
33 Henryk Słonina 29 października 1998 9 grudnia 2010
34 Grzegorz Nowaczyk 9 grudnia 2010 16 kwietnia 2013 odwołany w wyniku referendum 14 kwietnia 2013
Marek Bojarski 30 kwietnia 2013 12 lipca 2013 pełniący funkcję, powołany do czasu objęcia urzędu przez nowego prezydenta
35 Jerzy Wilk 12 lipca 2013 5 grudnia 2014
36 Witold Wróblewski 5 grudnia 2014 6 maja 2024
37 Michał Missan 6 maja 2024 nadal pełni urząd