Problem silnie NP-zupełny

Problem silnie NP-zupełny (ang. Strongly NP-Complete) to taki problem decyzyjny, który nawet przy ograniczeniu maksymalnej wartości występujących w jego opisie liczb pozostaje NP-zupełny.

Istnienie algorytmu pseudowielomianowego dla dowolnego problemu silnie NP-zupełnego implikowałoby równość P=NP, a więc jest uważane za wysoce nieprawdopodobne. Natomiast problemy silnie NP-zupełne pozostałyby NP-zupełne nawet przy kodowaniu unarnym, stąd też są również znane jako problemy jedynkowo NP-zupełne.

Definicja formalnaEdytuj

Niech   będzie dowolnym wielomianem, a   problemem decyzyjnym. Oznaczając przez   podproblem problemu   otrzymany przez ograniczenie dziedziny   do tych instancji, dla których:

 

gdzie:

  oznacza największą liczbę występującą w opisie  
  rozmiar instancji  

Można powiedzieć, że problem decyzyjny   jest silnie NP-zupełny, jeśli   jest NP i istnieje taki wielomian   że   jest NP-zupełny.

Z definicji tej od razu wynika, że jeśli   jest NP-zupełny i nie jest problemem liczbowym, to jest silnie NP-zupełny.

Dowodzenie silnej NP-zupełnościEdytuj

Dowodzenie silnej NP-zupełności bezpośrednio z definicji wymagałoby znalezienia wielomianu spełniającego warunki określone w definicji. Niejednokrotnie okazuje się to jednak niełatwe.

W przypadku problemów, które nie są problemami liczbowymi wystarczy jednak dowieść tylko ich NP-zupełności. Zaś w przypadku problemów liczbowych wykorzystuje się transformacje pseudowielomianowe do sprowadzenia pewnego znanego problemu silnie NP-zupełnego do danego problemu, którego silną NP-zupełność się dowodzi, podobnie jak wykorzystuje się transformacje wielomianowe przy dowodzeniu NP-zupełności.

PrzykładyEdytuj

Następujące problemy liczbowe są silnie NP-zupełne:

Następujące problemy niebędące problemami liczbowymi są silnie NP-zupełne:

Zobacz teżEdytuj