Proces darniowy

Proces darniowy – proces glebotwórczy, który powoduje powstawanie ciemnego poziomu próchniczego w górnych poziomach profilu glebowego.

Proces darniowy zachodzi pod wpływem roślinności trawiastej. Charakteryzuje się przewagą akumulowania materii organicznej w wierzchniej warstwie nad procesem mineralizacji. Wynika to z charakteru roślinności, która zawiera dużo azotu. W efekcie tworzy się układ dwupoziomowy. Poziom akumulacyjno-próchniczy sięga do 30-40 cm głębokości. Pod nim zalega stosunkowo mało zmieniona skała macierzysta.