Produkt krajowy netto

Produkt krajowy netto, PKN (ang. Net Domestic Product, NDP) – wartość strumienia produktów finalnych wytworzonych na terytorium danego państwa przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji w danym okresie pomniejszona o wartość amortyzacji w tym okresie[1].

PKN to produkt krajowy brutto (PKB) pomniejszony o amortyzację[2].

Przypisy

edytuj
  1. S. Sztaba (red.): Ekonomia od A do Z. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007, s. 379. ISBN 978-83-60501-79-5.
  2. produkt krajowy netto, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2023-06-12].