Produkt krajowy netto

Produkt krajowy netto, PKN (ang. Net Domestic Product, NDP) to wartość strumienia produktów finalnych wytworzonych na terytorium danego kraju przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji w danym okresie pomniejszona o wartość amortyzacji w tym okresie[1]. PKN to PKB pomniejszony o amortyzację (wartość zużycia kapitału trwałego gospodarki).

PKN = PKBamortyzacja

PrzypisyEdytuj

  1. S. Sztaba (red.): Ekonomia od A do Z. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007, s. 379. ISBN 978-83-60501-79-5.

Zobacz teżEdytuj