Otwórz menu główne
Kościół Św. Pawła. Najstarszy anglikański kościół (zbudowany w 1750 roku)
Kościół baptystyczny przy Jarvis Street w Toronto.

Protestantyzm w Kanadzie – jest drugą pod względem wielkości religią w tym kraju po katolicyzmie. Wyznawany przez 3,85 mln mieszkańców, obejmuje 11,4% społeczeństwa. Największe wyznania w obrębie protestantyzmu stanowią: Zjednoczony Kościół Kanady, anglikanizm, baptyzm, pentekostalizm, luteranizm, kalwinizm i metodyzm[1].

HistoriaEdytuj

Pierwsze duże społeczności protestanckie powstały w Maritimes (Nowa Fundlandia) po zdobyciu obszaru przez Brytyjczyków. Nie mogąc przekonać wystarczającej ilości brytyjskich imigrantów do osiedlania, rząd zdecydował się importować protestantów z Niemiec i Szwajcarii. Grupa znana była jako Protestanci Zagraniczni. Wysiłek ten okazał się sukcesem, gdyż do dziś region Southern Nova Scotia jest w dużej mierze luterański.

Rewolucja amerykańska przyniosła duży napływ protestantów do Kanady. Zjednoczone Imperium Lojalistów uciekając ze Stanów Zjednoczonych, przeniosło się w dużej mierze do Górnej Kanady. Składało się ono z kombinacji różnych grup chrześcijańskich głównie anglikanów, ale również prezbiterian i metodystów[2].

Chociaż początki anglikanizmu w Kanadzie sięgają drugiej połowy XVI wieku, pierwsza parafia Kościoła Anglii została założona przed 1698 rokiem w Nowej Fundlandii. Najstarszym kościołem anglikańskim w Kanadzie, który nadal istnieje, jest Kościół Świętego Pawła w Halifax, w Nowej Szkocji. Został założony przez gubernatora Nowej Szkocji w dniu 13 czerwca 1750[3].

Pierwszy kościół baptystyczny został założony w drugiej połowie XVIII wieku w Wolfville (Nowa Szkocja) przez ewangelistę Henry Alline. W 1995 roku w wyniku fuzji Canadian Baptist International Ministries (CBIM) i Canadian Baptist Federation (CBF) powstał największy związek wyznaniowy baptystów Kanadyjskie Duszpasterstwo Baptystyczne. Związek stowarzysza cztery regionalne konwencje baptystyczne w Kanadzie[4].

W 1925 roku utworzony został Zjednoczony Kościół Kanady i obecnie jest największą protestancką denominacją w kraju. Kościół powstał w wyniku połączenia kościołów kongregacjonalnych, metodystycznych i części prezbiteriańskich. Później dołączyła także Kanadyjska Konferencja Ewangelicka Zjednoczonych Braci[5].

StatystykiEdytuj

Największe denominacje protestanckie w Kanadzie, w 2010 roku, według Operation World[1]:

Kościół Liczba członków Liczba wiernych Procent ludności
Zjednoczony Kościół Kanady 562 162 1 248 000 3,68%
Kościół Anglikański 316 500 633 000 1,87%
Zbory Zielonoświątkowe Kanady 166 883 257 000 0,76%
Kanadyjskie Duszpasterstwo Baptystyczne 120 000 204 000 0,6%
Kościół Prezbiteriański w Kanadzie 104 790 175 000 0,52%
Kościół Ewangelicko-Luterański 118 705 165 000 0,49%
Chrześcijański i Misyjny Sojusz 65 330 152 220 0,45%
Wspólnota Ewangelikalnych Zborów Baptystycznych 58 100 87 150 0,26%
Kościół Luterański Kanady 53 556 72 300 0,21%
Armia Zbawienia 21 471 71 500 0,21%
Chrześcijański Kościół Reformowany 46 689 70 500 0,21%
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 46 150 59 995 0,18%
Bracia plymuccy 27 665 46 200 0,14%

PrzypisyEdytuj

  1. a b Canada. Operation World, 2010. [dostęp 2015-11-07].
  2. The United Empire Loyalists – An Overview. www.learnquebec.ca. [dostęp 2015-11-08].
  3. St. Paul's Anglican Church. St. Paul's Anglican Church. [dostęp 2015-11-09].
  4. Baptists. The Canadian Encyclopedia. [dostęp 2015-11-09].
  5. Canada. Mission Atlas Project. [dostęp 2015-11-08].