Proza

mowa niewierszowana, przeciwieństwo wiersza; niewierszowana literatura narracyjno-fabularna

Proza – pojęcie z zakresu teorii literatury, mające różne znaczenia:

Karta rękopisu powieści Biesy Fiodora Dostojewskiego
Drukowany tekst prozatorski: fragment karty z pierwszej edycji Biesów Fiodora Dostojewskiego

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. a b c Sławiński 2000 ↓.
  2. S. Tretyakov: Lef’s Tribune. W: Words in Revolution: Russian Futurist Manifestoes 1912-1928. Anna Lawton (ed.). Washington, DC: New Academia Publishing, LCC, 2005, s. 244. ISBN 0-9744934-7-3.

Bibliografia edytuj

  • Janusz Sławiński: Hasło: proza. W: Słownik terminów literackich. Wrocław · Warszawa · Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000, s. 442, seria: Vademecum Polonisty. ISBN 83-04-04417-X.