Przedrostek dwójkowy

stosowany w informatyce przedrostek oznaczający wielokrotność 1024

Przedrostki dwójkowe – stosowane w informatyce przedrostki jednostek miary o identycznych nazwach i oznaczeniach jak przedrostki SI, ale o mnożniku 103 zastąpionym przez 210 (103 = 1000 ≈ 1024 = 210). Dodatkowo przedrostek kilo jest często oznaczany literą K, a nie k jak w układzie SI. Zastosowanie przedrostków dwójkowych jest bardzo praktyczne, jeśli operujemy wielkościami, dla których naturalnym jest dwójkowy system liczbowy, np. rozmiarami pamięci komputerowej.

Ponieważ takie użycie przedrostków SI nie jest zgodne z ich oryginalnym przeznaczeniem, w 1998 r. IEC zaproponowało metodę wyeliminowania rozbieżności (IEC 60027-2:1998, IEC 80000-13:2008). Polega ona na dodaniu po znaku mnożnika (pisanym zawsze wielką literą) litery i, i zastąpienie drugiej sylaby nazwy mnożnika przez bi (od binarny). Przykładowo KiB, czyli kibibajt ma oznaczać 1024 bajty, w odróżnieniu od kB, czyli kilobajta oznaczającego 1000 bajtów. Propozycja ta przyjmuje się jednak bardzo powoli, mimo że używane są coraz wyższe mnożniki powodujące coraz większe rozbieżności.

IEC podstawa SI
nazwa symbol 2 16 różnica 10 nazwa symbol
kibi Ki 210 162,5 40016 2,40% 1 024 > 103 kilo k
mebi Mi 220 165 10 000016 4,86% 1 048 576 > 106 mega M
gibi Gi 230 167,5 4000 000016 7,37% 1 073 741 824 > 109 giga G
tebi Ti 240 1610 100 0000 000016 9,95% 1 099 511 627 776 > 1012 tera T
pebi Pi 250 1612,5 4 0000 0000 000016 12,59% 1 125 899 906 842 624 > 1015 peta P
eksbi Ei 260 1615 1000 0000 0000 000016 15,29% 1 152 921 504 606 846 976 > 1018 eksa E
zebi Zi 270 1617,5 40 0000 0000 0000 000016 18,06% 1 180 591 620 717 411 303 424 > 1021 zetta Z
jobi Yi 280 1620 1 0000 0000 0000 0000 000016 20,89% 1 208 925 819 614 629 174 706 176 > 1024 jotta Y

Bibliografia edytuj