Przedstawiciele Stolicy Apostolskiej w Kanadzie

Przedstawiciele Stolicy Apostolskiej w Kanadzie, duchowni katoliccy reprezentujący Watykan w Kanadzie. Stały urząd delegata apostolskiego ustanowiono w 1899, 1969-1994 w randze pronuncjusza apostolskiego, od 1999 nuncjusza apostolskiego. Przed 1899 kilku duchownych pełniło misję dyplomatyczne czasowo (ad hoc).

Lista przedstawicieli dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej: