Otwórz menu główne

Przegląd Budowlany

Przegląd Budowlany – miesięcznik techniczno-naukowy, założony w 1929 roku przez Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, w 1949 roku miesięcznik został przejęty przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Przegląd Budowlany
Częstotliwość Miesięcznik
Państwo Polska 
Pierwsze wydanie 1929
Redaktor naczelny Grażyna Furmańczyk-Ziemińska
Średni nakład zmienny, do 10 000 egz.
Średnia sprzedaż całość rozprowadzana w prenumeracie i zamówieniach egz.
Format 202x285
Liczba stron 60-100
ISSN 0033-2038
Strona internetowa

Jest to miesięcznik, mający obecnie około 60 stron objętości, skierowany do inżynierów, naukowców, studentów uczelni technicznych oraz ludzi nauki skupionych wokół branży budowlanej. Zawiera opracowania i przeglądy nowych technologii, specjalistyczne artykuły z zakresu najnowszych rozwiązań i badań w budownictwie ogólnym, informacje o nowych produktach, materiałach budowlanych i nowoczesnych technologiach. Artykuły problemowe są recenzowane przez pracowników naukowych wydziałów budownictwa, wskazanych przez Radę Naukową PZITB, a publikacja na łamach miesięcznika jest punktowana – 5 pkt dawniej KBN, obecnie MNiSW[potrzebny przypis].

Linki zewnętrzneEdytuj