Przekroje poprzeczne

Przekrój poprzeczny - pojęcie z dziedziny wytrzymałości materiałów, w której dokonuje się myślowego przecinania elementów konstrukcyjnych pewną płaszczyzną[1] w celu obliczenia powstających w nich naprężeńodkształceń. Jeżeli elementem jest pręt, to jego przekrojem poprzecznym, prostopadłym do jego osi, jest pewna płaska figura geometryczna o własnościach określonych przez tzw. charakterystyki geometryczne[2] pręta. W przypadku dźwigarów powierzchniowych takich, jak płyty, tarczepowłoki przekrój poprzeczny dokonywany jest płaszczyzną zawierającą oś prostopadłą do powierzchni środkowej takiego dźwigara. W obliczeniach przyjmuje się, że przekrój poprzeczny ma wysokość równą grubości dźwigara, a szerokość równą przyjętej jednostce długości (np. 1 metr).

PrzypisyEdytuj

  1. Olszowski B., Radwańska M., Mechanika budowli, Politechnika Krakowska Kraków, 2010, str. 24
  2. Orłowski W., Słowański L., Wytrzymałość materiałów, Arkady Warszawa 1966, str. 11