Przemysł kemeryjski

Przemysł kemeryjski - (również Kemerien) - określenie przemysłu górnopaleolitycznego z terenu południowej Anatolii.

Lokalna odmiana kultury oryniackiej, występują w niej liczne analogie do tzw. lewanto-oryniaku z terenu Syropalestyny.

Jego następczynią na tym terenie była epipaleolityczna kultura Belbaşi.

BibliografiaEdytuj

  • Piotr Bieliński, Starożytny Bliski Wschód. Od początków gospodarki rolniczej do wprowadzenia pisma, PWN, Warszawa, 1985, str. 136.