Przepięcie ziemnozwarciowe

Przepięcie ziemnozwarcioweprzepięcie dorywcze najczęściej o częstotliwości znamionowej, wywołane doziemieniem jednej fazy a występujące na pozostałych fazach układu trójfazowego. Występuje zazwyczaj w sieciach o izolowanym punkcie neutralnym.

Wyróżnia się:

  • Przepięcie ziemnozwarciowe wolnozmienne
  • Przepięcie ziemnozwarciowe szybkozmienne

Przepięcia ziemnozwarciowe, ze względu na ich wartości i częstość występowania stanowią duże zagrożenie dla izolacji urządzeń sieciowych.

Bibliografia edytuj

  • Praca zbiorowa: Słownik terminologiczny elektryki : Aparaty elektryczne wchodzące w skład urządzeń rozdzielczych, Część 1, Instytut Elektrotechniki - Warszawa 1989.