Doziemienie

Doziemieniezwarcie przewodu fazowego z ziemią, które stanowi podstawowy typ uszkodzenia występujący w przemysłowych i komercyjnych systemach zasilania.

Zależnie od układu sieci doziemienie może wywoływać różnorakie skutki. W każdym jednak przypadku doziemienie powoduje pojawienie się potencjału sieci na uziemionych elementach przewodzących co może z kolei wywoływać zagrożenie:

  • porażeniem osób znajdujących się w pobliżu,
  • pożarem,
  • zakłóceniem w pracy sąsiednich urządzeń.

Aby zapobiec powyższemu stosuje się różnorakie zabezpieczenia przed doziemieniem takie jak:

W układach w których ciągłość zasilania ma bardzo duże znaczenie np. szpitale, zakłady przemysłowe w których procesy produkcyjne przebiegają na granicy wybuchu, stosuje się bardziej wyrafinowane sposoby takie jak:

  • układy kontroli izolacji,
  • specjalizowane układy detekcji doziemienia.