Przeregulowanie

Przeregulowanie – jeden z parametrów określających jakość dynamiczną odpowiedzi skokowej otwartego lub zamkniętego układu regulacji. Może występować w wyniku niekorzystnych warunków lub złych nastaw regulatora. Zbyt duże przeregulowanie może doprowadzić w niektórych przypadkach nawet do zniszczenia układu. Można wyróżnić przeregulowanie:

  • względne:
Stosunek wartości drugiego uchybu przejściowego do wartości pierwszego uchybu przejściowego i wyrażony w procentach.
  • bezwzględne:
Stosunek wartości największego uchybu przejściowego o zwrocie przeciwnym niż uchyb początkowy do wartości uchybu początkowego (równego wartości zadanej) i wyrażony w procentach.

Zobacz teżEdytuj