Przerzutnik typu T

Przerzutnik typu T (ang. toggle flip-flop) – przerzutnik, który po podaniu wartości logicznej 1 na wejście T i wyzwoleniu zboczem sygnału zegarowego (przeważnie opadającym), zmienia stan wyjść na przeciwny. Podanie 0 na wejście T powoduje zachowanie bieżącego stanu przerzutnika. Zachowanie przerzutnika typu T może być opisane równaniem:

Symbol przerzutnika typu T

i tabelą przejść przerzutnika:

T Q(t) Q(t+1)
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Przerzutnik typu T może służyć jako prosty układ dzielenia częstotliwości przez 2. W niektórych przypadkach umożliwia zbudowanie znacznie prostszych układów (np. liczników synchronicznych) niż przy zastosowaniu przerzutników typu D lub JK. Jednak przerzutniki te są stosowane bardzo rzadko ze względu na ich właściwości.

Zobacz teżEdytuj