Przewodniczący Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej

Przewodniczący Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej – główny zarządzający Systemu Rezerwy Federalnej.

Seal of the United States Federal Reserve Board.svg

Przewodniczący wybierany jest spośród członków Rady Gubernatorów przez prezydenta za radą i zgodą Senatu (od przyjęcia ustawy Federal Reserve Reform Act 1977, mimo że Senat zatwierdza każdorazowo członków Rady Gubernatorów, musi osobno zatwierdzić przewodniczącego na tym stanowisku)[1]. Jego kadencja wynosi 4 lata.

Od 2010 spośród Rady Gubernatorów w takiej samej procedurze prezydent wybiera dwóch wiceprzewodniczących Rady Gubernatorów, przy czym jeden z wiceprezesów zastępuje prezesa w czasie jego nieobecności na posiedzeniach Rady, natomiast drugi odpowiada za rozwój polityki nadzoru i działalności regulacyjnej banku centralnego i w tym zakresie ma obowiązek składania półrocznych raportów stosownym komisjom Kongresu.

Lista chronologicznaEdytuj

 1. Charles Hamlin (10 sierpnia 1914 – 10 sierpnia 1916)
 2. William P. G. Harding (10 sierpnia 1916 – 9 sierpnia 1922)
 3. Daniel Richard Crissinger (1 maja 1923 – 15 września 1927)
 4. Roy A. Young (4 października 1927 – 31 sierpnia 1930)
 5. Eugene Meyer (16 września 1930 – 10 maja 1933)
 6. Eugene R. Black (19 maja 1933 – 15 sierpnia 1934)
 7. Marriner Stoddard Eccles (15 listopada 1934 – 3 lutego 1948)
 8. Thomas B. McCabe (15 kwietnia 1948 – 2 kwietnia 1951)
 9. William McChesney Martin (2 kwietnia 1951 – 1 lutego 1970)
 10. Arthur Burns (1 lutego 1970 – 31 stycznia 1978)
 11. G. William Miller (8 marca 1978 – 6 sierpnia 1979)
 12. Paul Volcker (6 sierpnia 1979 – 11 sierpnia 1987)
 13. Alan Greenspan (11 sierpnia 1987 – 31 stycznia 2006)
 14. Ben Bernanke (1 lutego 2006 – 31 stycznia 2014)
 15. Janet Yellen (3 lutego 2014 – 3 lutego 2018)[2]
 16. Jerome Powell (5 lutego 2018)

Uprawnienia[3]Edytuj

Przewodniczący Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej kieruje jej obradami, ustala terminarz i harmonogram prac, a ponadto zwołuje posiedzenia i opracowuje ich porządek. Wypowiada się w imieniu banku, pełni funkcje reprezentacyjne w relacjach z różnymi podmiotami zewnętrznymi, na nim spoczywa obowiązek złożenia dwa razy w roku sprawozdania Kongresowi. Przewodniczący kieruje posiedzeniami FOMC.

Przewodniczący Rady Gubernatorów wykonuje także istotne zadania poza granicami USA oraz w relacjach z zagranicznymi instytucjami finansowymi i bankami centralnymi innych państw. Jest zastępcą gubernatora w Radzie Gubernatorów MFW, a także stałym członkiem Rady Dyrektorów Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei. Reprezentuje też amerykański bank centralny w OECD, APEC czy w trakcie spotkań grupy G-7.

PrzypisyEdytuj

 1. W. Kwiatkowski: System Rezerwy Federalnej. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2014, s. 70.
 2. Bloomberg Econoday: Janet Yellen.
 3. W. Kwiatkowski: System Rezerwy Federalnej. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2014, s. 87-91.