Przyrost złoża

Przyrost złoża – dodatkowe zasoby złoża kopaliny nieujęte w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, bądź też ujęte w dokumentacji, lecz jako nagromadzenie surowców (minerałów, pierwiastków) niespełniające granicznych wartości parametrów definiujących złoże, które to zasoby — w wyniku dokładniejszego rozpoznania — zostają zaliczone do zasobów bilansowych złoża (tj. nadających się do ich eksploatacji)[1]. Przyrosty złoża mogą być — pod pewnymi warunkami — eksploatowane bez konieczności zmiany dokumentacji geologicznej czy planu ruchu zakładu górniczego.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Hubert Schwarz: Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom I. Art. 1-103. Wrocław: Salome, 2013, s. 549.

BibliografiaEdytuj

  • Baradziej M. — Gospodarka złożem w planie ruchu, Surowce i Maszyny Budowlane 2012, nr 6, s. 16 i nast.
  • Schwarz H. — Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom I. Art. 1-103, Wrocław 2013
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2021 r. poz. 1420).