Przyspiesznik

mechanizm pomocniczy zmniejszający opór spustu broni palnej

Przyspiesznik – mechanizm pomocniczy stosowany w broni strzeleckiej, który po uruchomieniu znacząco zmniejsza opór spustu.

Przyśpiesznik niemiecki z włącznikiem widocznym jako dodatkowy język spustowy za właściwym spustem w karabinie Vetterli

Charakterystyka

edytuj

Włączenie przyśpiesznika minimalizuje siłę wymaganą do ściągnięcia spustu, co zmniejsza wpływ ruchu palca strzelca na położenie broni, przekładając się na zwiększenie celności. W ramach bezpieczeństwa jego włączanie zalecane jest dopiero bezpośrednio przed oddaniem strzału, gdyż operowanie i poruszanie się z bronią z uruchomionym przyśpiesznikiem zwiększa ryzyko przypadkowego uruchomienia spustu.

Wyróżnia się dwa podstawowe typy przyspieszników:

  • francuski - uruchamia się poprzez ściągnięcie spustu w stronę przeciwną (w kierunku wylotu lufy)
  • niemiecki - uruchamiany poprzez dodatkowy język spustowy za właściwym spustem

Bibliografia

edytuj