Punkty kardynalne

G1 - punkt główny przedmiotowy, G2 - punkt główny obrazowy, L1 - płaszczyzna główna przedmiotowa, L2 - płaszczyzna główna obrazowa, O - oś optyczna, F1 - ognisko przedmiotowe, F2 - ognisko obrazowe.
Lens shapes.svg

Punkty kardynalne - są to 3 pary punktów leżących na osi układu optycznego, potrzebnych do wyznaczenia parametrów (wielkość i położenie) obrazu utworzonego przez ten układ.

Do punktów kardynalnych zaliczamy:

W astronomii punktami kardynalnymi, stanowiącymi podstawę orientacji są: punkt północny (na przecięciu horyzontu i południka niebieskiego, po stronie bieguna północnego), punkt południowy (po stronie przeciwnej), punkt wschodni (na przecięciu horyzontu i koła wierzchołkowego, leżącego w płaszczyźnie prostopadłej z płaszczyzną południka po stronie, gdzie wschodzą ciała niebieskie), punkt zachodni (po przeciwnej stronie niż punkt wschodni).