Punta – element floretu, szabli i szpady sportowej. Jest to metalowy przycisk nakręcany na gwint znajdujący się na końcu klingi, łączący się miedzianym przewodem (naciągiem) z gniazdkiem znajdującym się przy rękojeści. Do gniazdka podłączony jest przewód elektryczny łączący broń z aparatem naliczającym punkty.

Budowa i działanieEdytuj

Punta składa się z grzybka, tulejki (prowadnicy grzybka) i sprężyny oporowej wymuszającej odpowiednią siłę wymaganą do przesunięcia grzybka. Odległość jaką musi pokonać grzybek, żeby zamknąć obwód elektryczny nazywana jest szczeliną punty i według regulaminu Międzynarodowej Federacji Szermierczej wynosi 2mm zarówno dla szpady jak i dla floretu. Siłę potrzebną do zamknięcia obwodu elektrycznego definiuje się jako równowartość obciążnika położonego na grzybku pionowo ustawionej punty. Dla szpady wynosi ona 750g.

Sposób rejestrowania trafieńEdytuj

Zasada rejestrowania punktów jest odmienna w szpadzie i florecie. W szpadzie, przed osadzeniem punty na ważnym polu trafienia, obwód elektryczny jest otwarty i jego zamknięcie jest rejestrowane jako trafienie. Uziemiony kosz szpadowy nie zamyka obwodu elektrycznego w związku z czym rejestrator ignoruje zadane w niego trafienia. W przypadku floretu rejestrator rozróżnia trafienie w uziemioną kamizelkę i kołnierz maski jako trafienia w ważne pole co sygnalizowane jest kolorowym światłem na wyświetlaczu. Trafienie w nieważne pole trafienia jest sygnalizowane światłem białym.

Zobacz teżEdytuj