Otwórz menu główne

Pytania kwestionariuszowe

Pytania kwestionariuszowe w socjologii to wypowiedzi w formie pytań, a właściwie pewne problemy do rozwiązania, które – sformułowane przez badacza i zapisane w kwestionariuszu – stawiane są respondentowi w czasie prowadzenia badań w oparciu o metodę wywiadu kwestionariuszowego. Zazwyczaj pytanie kwestionariuszowe ma formę zdania pytającego, lecz może być także sformułowane w formie zdania rozkazującego np. „Proszę wybrać jedną z podanych niżej odpowiedzi”. W takim przypadku badany musi mieć wgląd w listę odpowiedzi ustawionych na pewnej skali w formie kafeterii, które są odczytywane, jeśli pytania zadaje ankieter lub odczytuje je badany, gdy badania prowadzone są techniką ankiety.

Rodzaje pytań kwestionariuszowych[1]Edytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Leszek Gruszczyński: Kwestionariusze w socjologii. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001, s. 27-101. ISBN 83-226-1103-X.
  2. Henryk Ogryzko-Wiewiórkowski: Wprowadzenie do metod badawczych w socjologii. Lublin: UMCS, 1986, s. 93 i nast..