Otwórz menu główne

Skala Likerta – to w metodologii badań społecznych pięciostopniowa skala, którą wykorzystuje się w kwestionariuszach ankiet i wywiadach kwestionariuszowych, dzięki której uzyskać można odpowiedź dotyczącą stopnia akceptacji zjawiska, poglądu itp. Nazwa skali pochodzi od nazwiska Rensisa Likerta, który wynalazł ją w 1932 r.[1].

Bardzo często wykorzystywana jest do mierzenia postaw wobec konkretnych problemów czy opinii.

Skala ta składa się z kafeterii liczącej pięć odpowiedzi ułożonych w porządku od stopnia całkowitej akceptacji, do całkowitego odrzucenia. Badany ma za zadanie określić w jakim stopniu zgadza się z danym twierdzeniem.

Przykładowe warianty opisane na skali:

  1. – zdecydowanie nie zgadzam się,
  2. – raczej się nie zgadzam,
  3. – nie mam zdania,
  4. – raczej się zgadzam,
  5. – zdecydowanie się zgadzam

Liczba możliwych do wyboru odpowiedzi powinna być nieparzysta (najczęściej 5), tak, żeby środkowe stwierdzenie było możliwie najbardziej neutralne. Badany wybiera tę możliwość, która najbardziej odpowiada jego odczuciom.

Skala została stworzona na potrzeby liczenia wskaźników zbudowanych z sumy (lub średniej) pytań kwestionariuszowych i w związku z tym się różni od innych skal porządkowych, że może być i z reguły jest traktowana jako ilościowa.[2] [3] [4]

W badaniach poprawności tezy badawczej, założonej dla zbioru lub jednostki z określonej galerii skategoryzowanych odpowiedzi wyznacza się predylekcje (szczególne upodobanie, wysoką skłonność do kogoś albo czegoś). Pozwala to za pomocą w/w skali określić paradygmat (najogólniejszy model) zbioru lub jednostki.

PrzypisyEdytuj

  1. Rensis Likert (1932). "A Technique for the Measurement of Attitudes" Archives of Psychology 140, 55.
  2. Alan C. Elliott, Wayne A. Woodward (2007) Statistical analysis quick reference guidebook. With SPSS examples, str. 40
  3. Glenn Gamst,Lawrence S. Meyers, A.J. Guarino (2008). "Analysis of Variance Designs. A Conceptual and Computational Approach with SPSS and SAS" str. 10
  4. Hubert Gatignon (2003) Statistical Analysis of Management Data, str. 4