Pytanie otwarte

Pytanie otwarte – rodzaj pytania kwestionariuszowego, na które respondent może udzielić swobodnej odpowiedzi (przeciwieństwo: pytanie zamknięte).

Przykład: Kochanie, co chcesz dziś na obiad?

W badaniach sondażowych tego typu pytań używa się rzadko, głównie ze względu na koszty kodowania (w przypadku analizy ilościowej wymagają kategoryzacji i każdorazowego przyporządkowania odpowiedzi respondenta do kategorii).

Pytań otwartych używa się zwłaszcza wtedy, gdy:

 • autorowi badania zależy na analizie całego spektrum postaw i opinii;
 • pytanie dotyczy słabo rozpoznanego zjawiska.

W telemarketingu (w wychodzących akcjach sprzedażowych) pytania otwarte stosuje się zwłaszcza na etapie analizy potrzeb w celu:

 • pozyskania informacji o kliencie;
 • zaangażowania klienta w rozmowę.

Zalety pytań otwartych:

 • odpowiedzi są swobodne;
 • zachęcają do udzielania odpowiedzi, gdyż respondent układa ją sam;
 • istnieje możliwość sprawdzenia wiedzy respondenta na dany temat;
 • odpowiedź nie jest ograniczona ani co do formy, ani co do treści oraz czasu.

Wady pytań otwartych:

 • często zostają one nieuzupełnione;
 • brak możliwości określenia liczby odpowiedzi;
 • niechęć do udzielania odpowiedzi, gdyż respondent musi układać ją sam;
 • im więcej pytań otwartych, tym dłuższy czas realizacji badania;
 • możliwość złej interpretacji pytania;
 • umieszczanie ich na opakowaniach skutkuje najczęściej brakiem odpowiedzi;
 • są trudniejsze w kodowaniu oraz kosztowne.