Rękodzielnik

"Rękodzielnik" to dwutygodnik (wychodził 1 i 15 każdego miesiąca) wydawany we Lwowie od ok. 1912 do wybuchu I wojny światowej przez organ instytutu lwowskiej Izby Handlowej i Przemysłowej i Izby Stowarzyszeń Rękodzielniczych we Lwowie. Pismo techniczne na poziomie popularnym, można uważać za pierwowzór Młodego Technika, chociaż bardziej dotyczył drobnych rzemieślników.

Rękodzielnik
Ilustracja
Częstotliwość

dwutygodnik

Państwo

 Austro-Węgry

Pierwszy numer

1912

Ostatni numer

1914

"Rękodzielnik" to także czasopismo Stowarzyszenia Czeladzi Rzemieślniczej "Gwiazda", wydawane w latach: (1869-1872).