Tablica przekształceń
znak rot47 znak rot47
! P " Q
# R $ S
% T & U
' V ( W
) X * Y
+ Z , [
- \ . ]
/ ^ 0 _
1 ` 2 a
3 b 4 c
5 d 6 e
7 f 8 g
9 h : i
; j < k
= l > m
? n @ o
A p B q
C r D s
E t F u
G v H w
I x J y
K z L {
M | N }
O ~ P !
Q " R #
S $ T %
U & V '
W ( X )
Y * Z +
[ , \ -
] . ^ /
_ 0 ` 1
a 2 b 3
c 4 d 5
e 6 f 7
g 8 h 9
i : j ;
k < l =
m > n ?
o @ p A
q B r C
s D t E
u F v G
w H x I
y J z K
{ L | M
} N ~ O

ROT47kodowanie przesuwające, zamieniające każdy znak ASCII z przedziału 33-126 na znak znajdujący się 47 pozycji dalej, ale nie dalej niż do 126 pozycji. Podobnie jak ROT13 jest on samoodwracalny, tzn:

ImplementacjaEdytuj

Kod przekształcenia rot47 napisany w Perlu:

perl -pe 'tr/\x21-\x7e/\x50-\x7e\x21-\x4f/'

Kod rot47 w PHP:

strtr($str, '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~', 
            'PQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNO');

oraz w systemach uniksowych:

tr '\!-~' 'P-~\!-O'

PrzykładEdytuj

Przykładowy tekst:

To zdanie jest zakodowane.

po zakodowaniu ROT47 wygląda następująco:

%@ K52?:6 ;6DE K2<@5@H2?6]